0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

sergileme (displaying) Nedir? Ne demektir?

0

sergileme (displaying) Nedir? Ne Demektir?

sergileme (displaying) Nedir? Ne Demektir?, Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

Satınalma terimleri olarak kullanılan sergileme (displaying) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

sergileme (displaying) sözlük anlamı Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ürün gamı farklılığı indeksi (ADI) Ürün gamının mali üretkenliğe olan etkisinin bir göstergesi.

indirim yüzdesi (percent markdown) Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

sıfıra sıfır envanter (zero to zero inventory) Mallar belirli bir satış dönemi için satın alınır ve satış dönemi boyunca satılamayan malların fiyatları indirimli satışlarda satılmak üzere düşürülür; indirimli satışlarda satılamayan mallar ise tasfiye edilir.

sergileme (displaying) Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

küreselleşme (globalization) Ticari bakış açısı ile küreselleşme dünyadaki çeşitli yerleri pazar ve/veya mal üretmek ya da elde etmek için kaynak olarak görmektir.

potansiyelin yeniden doğuşu (rebirth of potential) Bir kişinin hayatında yeni baştan başlamayı gerektiren radikal bir değişikliğe sebep olan olay.

geçiş ürün gamları (transition assortments) SKU başına daha makul sayıda birim paylaştırılmış olan ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 6 ile 10 arasındadır.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

imalatçı (manufacturer) Genellikle büyük miktarlarda ve işçi gücü ile elde ya da makinelerle üretim işinde olan bir kişi ya da şirket,

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.