0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

seri benimseme (line adoption) Nedir? Ne demektir?

0

seri benimseme (line adoption) Nedir? Ne Demektir?

seri benimseme (line adoption) Nedir? Ne Demektir?, Hangi mal gruplarının benimseneceği, seride hangi tasarımların tarz olarak seçileceği, model stokları, kâr marjları, fiyatlar ve her bir mal grubu için beklenen hacmi belirler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan seri benimseme (line adoption) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Hangi mal gruplarının benimseneceği, seride hangi tasarımların tarz olarak seçileceği, model stokları, kâr marjları, fiyatlar ve her bir mal grubu için beklenen hacmi belirler.

seri benimseme (line adoption) sözlük anlamı Hangi mal gruplarının benimseneceği, seride hangi tasarımların tarz olarak seçileceği, model stokları, kâr marjları, fiyatlar ve her bir mal grubu için beklenen hacmi belirler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

dağıtım (distributing) Malı teslim alma, sınıflandırma, paylaştırma, seçme ve nakletme süreci.

geriye doğru kariyer hareketi (backward career movement) Bir öncekine göre daha düşük bir kariyere doğru gerileme.

üretim odaklı (production-driven) Pazar talebini çok fazla göz önünde bulundurmadan, uygun ve verimli bir şekilde üretilebilen mal yapmak.

doğru yanıt (accurate response) Tahminde bulunan kişilerin iyi bir şekilde önceden bildirdiklerine ya da bildirmediklerine karar vermek ve hatalı tahminlerin etkisini en aza indirmek için onların mal planlama süreçlerinin yeniden tasarımını yapmak (Fisher, Hammond, Obermeyer, & Raman, 1994, syf. 84).

Amerikalar ticaret bloğu (Americas trading bloc) Kuzey Amerika (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri) ve Latin Amerika?nın (Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Batı Hint Adaları) birleşimi.

prestij fiyatlandırma (prestige pricing) “Normal fiyatı” ödemeye razı olan, kalite/değer/hizmete önem veren insanlar için hazırlanan fiyatlandırma stratejisi; aynı zamanda statü, psikolojik ya da market üstü fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

satışlar (sales) Malların mülkiyetinin transferinden elde edilen para.

maliyet artı ek fiyat fiyatlandırması (cost-plus pricing) Satışa sunulan her bir ürünün belirli bir seviyedeki fiyat artışı olduğunun farkına varan fiyatlandırma süreci.

dolar bazında planlar (dollar plans) Mal bütçelerinin geleneksel şekli; departmanlara ya da mal kategorilerine dolar paylaşımı, satışa hazır hale getirilebilecek mal miktarını belirler ama performanstaki diğer gelişmeleri destekleyecek stratejilerin taslağını çizmez.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.