SICAK SU KİRLİLİĞİ Nedir? SICAK SU KİRLİLİĞİ Ne Demektir?

0

SICAK SU KİRLİLİĞİ Nedir? Ne Demektir?

SICAK SU KİRLİLİĞİ Nedir? Ne Demektir? SICAK SU KİRLİLİĞİ Çeşitli nedenlerle ısınmış suyun su kaynaklarına akıtılmasıyla, ortamın ısının, içindeki canlılar için zararlı sonuçlar yaratacak düzeye gelmesi,. Sıcak su kirliliğinin olumsuz etkilerinden birisi, mavi-yeşil suyosunlarının çoğalmasına yardım ederek su ortamındaki ötrofikasyonu hızlandırmasıdır.

ingilizce olarak karşılığı Thermal pollution

Bulmacalarda sorulan Çeşitli nedenlerle ısınmış suyun su kaynaklarına akıtılmasıyla, ortamın ısının, içindeki canlılar için zararlı sonuçlar yaratacak düzeye gelmesi,. Sıcak su kirliliğinin olumsuz etkilerinden birisi, mavi-yeşil suyosunlarının çoğalmasına yardım ederek su ortamındaki ötrofikasyonu hızlandırmasıdır. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı SICAK SU KİRLİLİĞİ

SICAK SU KİRLİLİĞİ sözlük anlamı Çeşitli nedenlerle ısınmış suyun su kaynaklarına akıtılmasıyla, ortamın ısının, içindeki canlılar için zararlı sonuçlar yaratacak düzeye gelmesi,. Sıcak su kirliliğinin olumsuz etkilerinden birisi, mavi-yeşil suyosunlarının çoğalmasına yardım ederek su ortamındaki ötrofikasyonu hızlandırmasıdır.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

SAPROPEL Oksijensiz koşullarda derin suda oluşan çökelti katmanı. …
SAPMA Belli bir yasanın, kuralın ya da düzenlemenin uygulanmasındaki istisna. …
SAM Sesi soğurucu madde. …
STP Standart ısı ve basınç koşulları. …
SAPTIRMA BENDİ Suyun bütününün ya da bir bölümünün akışını saptırmak için bir akarsu üzerine inşa edilen set. …
STRATOSFER Troposfer üzerinde uzanan ve çok düşük nemlilik koşullarına sahip üst atmosfer katmanı. Atmosferin 15-50 km. …
SAVAK Arıtma tesislerinin çıkışında suya sabit bir debi sağlamak üzere konulan dikey engel. …
SD Standart sapma. …
SAPTIRMA BENDİ Suyun bütününün ya da bir bölümünün akışını saptırmak için bir akarsu üzerine inşa edilen set. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.