0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) Nedir? Ne demektir?

0

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) Nedir? Ne Demektir?

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) Nedir? Ne Demektir?, Daha önceki satış ya da üretkenlik seviyelerinin göz önüne alınmaması.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Daha önceki satış ya da üretkenlik seviyelerinin göz önüne alınmaması.

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) sözlük anlamı Daha önceki satış ya da üretkenlik seviyelerinin göz önüne alınmaması.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

kurumsal piramit (organizational pyramid) Bir firmayı meydana getiren katmanları gösteren görsel örnek.

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

ilave fiyat artışı iptali (additional markup cancellation) Üst market/ premium fiyatın ilk fiyata düşürülmesi.

imalatçı (manufacturer) Genellikle büyük miktarlarda ve işçi gücü ile elde ya da makinelerle üretim işinde olan bir kişi ya da şirket,

Avrupa Birliği (European Union-EU) 1952?de kurulmuştur ve 12 devletten oluşur- Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallığı içine alan ve 1993 yılında oluşturulan birlik.

temel gelir beyanatları (basic income statements) gelir ölçümleri ve gelir değişiklikleri için bilgi sağlayan onbir temel unsuru içine alan belgeler.

tedarik (sourcing) Belirlenmiş zaman aralığında teslim edilme şartıyla belirlenmiş kalite ve hizmet seviyesindeki malzeme, üretim ve bitmiş mallar için en iyi maliyeti sağlayan satıcıya karar verme.

perakende seri sunumu (retail line presentation) Perakende mağazalar, Internet mağazaları ve/veya televizyon üzerinden yayınlanan evden alışveriş yapma programları aracılığıyla bir ürün serisini nihai tüketiciye satma işlemi.

nakliye koşulları (shipping terms) Nakliye masraflarını kimin üstleneceğini ve alıcının ünvanı/mülkiyeti ne zaman alacağını belirler; FOB (free on board); CIF (cost, insurance, freight); FAS (free alongside the ship).

sıfır tabanlı bütçeleme (zero-based budgeting) Daha önceki satış ya da üretkenlik seviyelerinin göz önüne alınmaması.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.