0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sipariş Nedir? Ne demektir?

0

Sipariş Nedir? Ne Demektir?

Sipariş Nedir? Ne Demektir?, Bir hizmetin veya ürünün getirilmesini veya gönderilmesini, kısaca tedarik edilmesini isteme işlemidir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Sipariş nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir hizmetin veya ürünün getirilmesini veya gönderilmesini, kısaca tedarik edilmesini isteme işlemidir.

Sipariş sözlük anlamı Bir hizmetin veya ürünün getirilmesini veya gönderilmesini, kısaca tedarik edilmesini isteme işlemidir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Pazarlama verimliliği (Marketing productivity) Pazarlama performansının yapılan tüm maliyetlere oranlanması.

Doğrudan pazarlama (Direct marketing) 1- Herhangi bir aracının olmadığı dağıtım kanalı. 2- Doğrudan satış, doğrudan postalama, telemarketing ve benzeri yöntemlerle tüketiciden sipariş alma yöntemi.

Konsinye mallar (Consignment goods) Perakendecinin satıncaya kadar tedarikçiye ödeme yapmadığı, nihai satış yapılıncaya kadar üzerine almadığı mallardır. Satılmadığında tedarikçisine iade edilir.

Ticari rüşvet (Commercial bribery) Bir tedarikçinin satınalma kararını etkilemek amacıyla, alıcıya para veya hediye teklif etmesi.

Teslim Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Satınalma gücü (Purchasing power) Bir müşterinin satınalımlarda bulunabilmesi için sahip olduğu finansal kaynaklar.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Cari oran (Current ratio) Cari aktiflerin cari borçlara bölünmesidir. Firmanın cari borçlarını cari aktifleriyle ödeyebilme gücünü gösterir.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Kupon (Coupon) Mağazadan satınalımlarda belirli ürünlerin fiyatında indirim sağlayan basılı kâğıt.

İleri doğru bütünleşme (Forward integration) Bir şirketin imalat ve dağıtım zincirinde müşteriye doğru olan birimleri elde ederek gerçekleştirdiği dikey büyüme türü.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.