0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

SOĞUTMA KULESİ Nedir? SOĞUTMA KULESİ Ne Demektir?

0

SOĞUTMA KULESİ Nedir? Ne Demektir?

SOĞUTMA KULESİ Nedir? Ne Demektir? SOĞUTMA KULESİ Termik santrallerde veya endüstride kullanılan soğutma suyunun işlem sonrası ısısını almak için kullanılan yapı. Burada soğutma işleminden sonra ısınan soğutma suyu kulenin tepesindeki difüzörlerden aşağıya püskürtülerek ısının kulesin altından üflenen havaya geçmesi sağlanır.

ingilizce olarak karşılığı Cooling tower

Bulmacalarda sorulan Termik santrallerde veya endüstride kullanılan soğutma suyunun işlem sonrası ısısını almak için kullanılan yapı. Burada soğutma işleminden sonra ısınan soğutma suyu kulenin tepesindeki difüzörlerden aşağıya püskürtülerek ısının kulesin altından üflenen havaya geçmesi sağlanır. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı SOĞUTMA KULESİ

SOĞUTMA KULESİ sözlük anlamı Termik santrallerde veya endüstride kullanılan soğutma suyunun işlem sonrası ısısını almak için kullanılan yapı. Burada soğutma işleminden sonra ısınan soğutma suyu kulenin tepesindeki difüzörlerden aşağıya püskürtülerek ısının kulesin altından üflenen havaya geçmesi sağlanır.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

STRATOSFER Troposfer üzerinde uzanan ve çok düşük nemlilik koşullarına sahip üst atmosfer katmanı. Atmosferin 15-50 km. …
SARNIÇ Yeraltında ya da kapalı (örtülü) durumda bulunan, insan yapısı su depolama tesisi. …
SAPTAMA SINIRI Bir maddenin saptanabilir hale geldiği sınır. …
SIHHİ ATIK GÖMME ÇUKURU katı atıkların her gün, sıkıştırılmış ve toprakla örtülmüş katmanlar halinde gömüldüğü çukurlar. Doldurulan alanlar yeşillendirilip …
STRATOSFER Troposfer üzerinde uzanan ve çok düşük nemlilik koşullarına sahip üst atmosfer katmanı. Atmosferin 15-50 km. …
SEPTİK ALAN Septik tank (fosoptik) sisteminde, sıvı atığın bir tasfiye sistemine boşaltıldığı ikincil evre. …
SD Standart sapma. …
SIZDIRMA Yağmur suyunun etkisiyle kirletici sızıntının bir toprak ya da atık materyal katmanından ayrılması süreci. …
SAPTIRMA BENDİ Suyun bütününün ya da bir bölümünün akışını saptırmak için bir akarsu üzerine inşa edilen set. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.