0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Nedir? Ne demektir?

0

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Nedir? Ne Demektir?

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) Nedir? Ne Demektir?, Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

Satınalma terimleri olarak kullanılan son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

son-benimseme ürün gelişimi (post-adoption product development) sözlük anlamı Bir tasarımın bir tarza mükemmel bir şekilde uygulanmasını ve tarzın üretilebilir hale getirilmesini gerektiren süreçleri içerir; seri geliştirme surecinin bir parçası.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

merchandising (merchandising) Fiyatlandırmaya, sınıflandırmaya, tarz belirlemeye ve zamanlamaya göre tanımlanmış hedef piyasalar için ürün serileri planlama, geliştirme ve sunma süreci (Glock & Kunz, 1995).

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

farklı ürün gamları (diverse assortment) SKU başına bir kaç birim paylaştırılmış ürün gamları, bireysel bir mağazanın ürün gamı ortalamada 5 ya da daha azdır

Gümrük komisyoncusu (Customs House broker) Gümrükten çıkarma işlemlerini şirket yararına kolaylaştırmak için limanda bekleyen kişi; gümrük girişlerinin hazırlanmak ve dosyalamak, vadesi gelen gümrük vergilerinin ödenmesini ayarlamak, malların gümrükten çekilmesi için işlemleri yapmak ve gümrükle ilgili konularda müşteriyi temsil etmek için Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş bir kişi ya da firma.

gerçek zaman (real time) İçinde bulunulan zamanda yani “şu anda” olan şey.

birim (unit) Tek bir tane mal.

konşimento (bill of lading-B/L) Taşımacı tarafından malların nakliyesinin kabul edildiğini gösteren makbuz.

tedarik (sourcing) Belirlenmiş zaman aralığında teslim edilme şartıyla belirlenmiş kalite ve hizmet seviyesindeki malzeme, üretim ve bitmiş mallar için en iyi maliyeti sağlayan satıcıya karar verme.

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

Uyumlaştırılmış Gümrük Vergileri Sistemi (Harmonized System of Tariffs) Küreselleşmiş uluslararası ticari vergilendirme sistemi; yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri gümrük Vergisi Programı?nın yerine geçmiştir.

ön benimseme ürün gelişimi (pre-adoption product development) Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanır; seri geliştirme sürecinin bir parçası.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.