0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sosyal çevre (Social environment) Nedir? Ne demektir?

0

Sosyal çevre (Social environment) Nedir? Ne Demektir?

Sosyal çevre (Social environment) Nedir? Ne Demektir?, Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Sosyal çevre (Social environment) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Sosyal çevre (Social environment) sözlük anlamı Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Olgunluk aşaması (Maturity stage) Ürünün yaşam evrelerinden ürün satışlarındaki artışın durduğu, kararlı kaldığı ve giderek azalmaya başladığı dönem.

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Satış promosyonları (Sales promotion) Belirli bir zamanda bir mağazayı ziyaret etmesi ve/veya alışveriş yapması için tüketicilere ek değerler ve özendiriciler teklif eden ve belirli bir bedel karşılığında yaptırılan kişisel olmayan iletişim aktiviteleri.

Giriş engeli (Entry barrier) Perakende pazarında yeni firmaların pazara girmelerini zorlaştıran koşullar.

Hizmet perakendecisi (Service retailer) Nihai müşterilere mallardan çok hizmetler satan perakendeci işletme.

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Müşteri satınalma süreci (Customer buying process) Bir müşterinin bir mal veya hizmet satınalırken geçirdiği aşamalardır. Bunlar; ihtiyacın hissedilmesi, bilgi araştırma, alternatiflerin değerlendirilmesi, seçim, satınalma ve satınalma sonrası değerlendirmedir.

Kategori (Category) Müşterinin birbirlerinin yerine geçebilir olarak gördüğü ürünlerin çeşitlemesi.

Satış analizi (Sales Analysis) Şirketin tüm satış verilerinin biraraya getirilmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve üzerinde çalışılmasıdır.

Kota (Quota) Uluslararası pazarlamada bir ürünün ülkeye girmesine ya da ülkeden çıkmasına getirilen miktar kısıtlamasıdır.

Kültür (Culture) Bir toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan inanç ve değerler sistemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.