0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Nedir? Ne demektir?

0

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Nedir? Ne Demektir?

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Nedir? Ne Demektir?, Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Sosyal sorumluluk (Social responsibility) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) sözlük anlamı Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dönüştürme fonksiyonu (Transactional function) Dağıtım kanalının tedariklediği mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydalarının kazandırılmasına hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.

Uluslar arası pazarlama (International marketing) Ürünlerini ülke dışına satmayı amaçlayan pazarlama stratejilerini geliştirme ve bunların farklı ülkelerdeki uygulamalarını bütünleştirme süreci.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Satınalma gücü (Purchasing power) Bir müşterinin satınalımlarda bulunabilmesi için sahip olduğu finansal kaynaklar.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Fiyat (Price) Bir ürünün, hizmetin ya da fikrin satın alınması ya da kullanılması karşılığında talep edilen para veya benzeri değerler

Hatırlatıcı reklâm (Reminder advertisements) Bir ürünle ilgili olarak önceden verilen bilgileri ve eğitimleri pekiştirme yoluyla hatırlatma ve isimleri zihinlere yerleştirme çabasıdır.

ABC Analizi (ABC analysis) Ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir. Hangi ürünlerin devamlı stoklarda bulundurulması, hangi ürünlerin stoklarının tükenmesine zaman zaman izin verilmesi ve hangi ürünlerin stoklardan çıkarılması gerektiğini belirlemek amacıyla kullanılır.

Marka ismi (Brand name) Bir markanın sözlü olarak ifade edilebilen kısmı.

Cam tavan (Glass Ceiling) Azınlıkların ve kadınların belirli bir düzeyden daha yukarı terfi etmelerini güçleştiren görünmez engel.

Maliyete dayalı yöntem (Cost oriented method) Malin maliyetine sabit bir yüzde ekleyerek perakende satış fiyatını belirleme yöntemidir. Maliyet artı fiyatlandırma olarak da bilinir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.