0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) Nedir? Ne demektir?

0

stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) Nedir? Ne Demektir?

stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) Nedir? Ne Demektir?, Perakende olarak ticaret yapan alıcıları belli başlı ürünleri ilk kez stoklama konusunda ikna etmek için imalatçılar tarafından kullanılan indirimler ve promosyonlar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Perakende olarak ticaret yapan alıcıları belli başlı ürünleri ilk kez stoklama konusunda ikna etmek için imalatçılar tarafından kullanılan indirimler ve promosyonlar.

stoklama ya da tanıtım tenzilatları (stocking or introductory allowances) sözlük anlamı Perakende olarak ticaret yapan alıcıları belli başlı ürünleri ilk kez stoklama konusunda ikna etmek için imalatçılar tarafından kullanılan indirimler ve promosyonlar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

kariyer seviyesi (career level) Kariyer ilerlemesindeki bir aşama.

odaklı ürün gamları (focused assortments) SKU başına pek çok birim paylaştırılmış ürün gamları, genellikle 10 ya da daha fazladır.

kumaş sevki kuralı (fabric forward rule) Serbest ticaretten yararlanabilmek açısından giyim eşyasında kullanılacak kumaşın ABD ya da Kanada?da imal edilmiş olması şartını koşan Amerika-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması?nın bir kuralı.

yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) Müşteri trafiğini harekete geçirmek için periyodik ve bazen de çok sık görülen geçici fiyat indirimlerini içine alan fiyatlandırma stratejisi; promosyon fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

fiyatlandırma planı (pricing plan) planlanmış mal maliyetini, dolar bazında ve yüzdelik fiyat artışlarını, ilk fiyatı, yüzdelik geçici fiyat indirimleri, promosyon fiyatları ve kalıcı fiyat indirimleri gibi fiyat promosyonlarını içine alan plan.

ürün hızı (product velocity) Bir ürünün endüstri matrisinden geçme hızı; bir satış dönemi süresince ortalama envanter.

kalıp kontrol süreci (pattern check run-PCR) Yapım ve bedendeki tüm unsurların açık bir şekilde anlatıldığını ve kontraktör tarafından tam olarak anlaşıldığını garanti etmek için numuneler üretme.

ürün gamı faktörleri (assortment factors) Bir ürünü belirlemek ve tanımlamak için kullanılan özelliklerini tanımlayan boyutlar; genellikle tarz, beden ve renk.

altı aylık plan (six-month plan) Geleneksel mal dolar planları; her bir satış dönemi ve yılın her ayı için mal serileri ve ürün sınıflandırmalarının mevcut yatırım seviyelerini belirler.

firmanın davranış teorileri (behavioral theories of the firm) Firmanın etkinliklerini açıklarken insan davranışlarının rolünü vurgular; kurumsal hedeflerin nasıl oluştuğu, stratejilerin nasıl ortaya çıktığı ve bu stratejiler ile kararlara nasıl ulaşıldığı gibi konularla ilgilenir.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.