0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Nedir? Ne demektir?

0

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Nedir? Ne Demektir?

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) Nedir? Ne Demektir?, Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Stratejik pazarlama (Strategic marketing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Stratejik pazarlama (Strategic marketing) sözlük anlamı Belirli stratejileri kullanarak yürütülen pazarlama çabaları.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Dönüştürme fonksiyonu (Transactional function) Dağıtım kanalının tedariklediği mallar üzerinde yer, zaman, miktar, çeşit ve mülkiyet faydalarının kazandırılmasına hizmet eden faaliyetlerin tümüdür.

Müzakere (Negotiation) İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Ürün (Product) Satışa sunulan ve müşterinin satın aldığı (malların, hizmetlerin veya fikirlerin) özellikleri ve maddi ve manevi faydalarının tümü.

Sosyal çevre (Social environment) Demografik anlamda ve değerleri ile bir organizasyonun mevcut ve potansiyel müşterileri.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

İleri doğru bütünleşme (Forward integration) Bir şirketin imalat ve dağıtım zincirinde müşteriye doğru olan birimleri elde ederek gerçekleştirdiği dikey büyüme türü.

Tedarikçi (Vendor) Bir perakendecinin müşterilerine sattığı malları temin ettiği üretici veya toptancı firma.

İtiraz (Objection) Bir müşteri adayının bir satınalma kararını vermeye direnç göstermesidir.

Gerileme dönemi (Decline stage) Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

ABC Analizi (ABC analysis) Ürün gruplarını bir kârlılık ölçüsüne göre sıralayan ve gruplayan bir analizdir. Hangi ürünlerin devamlı stoklarda bulundurulması, hangi ürünlerin stoklarının tükenmesine zaman zaman izin verilmesi ve hangi ürünlerin stoklardan çıkarılması gerektiğini belirlemek amacıyla kullanılır.

Rekabete yönelik fiyatlandırma (Competitive oriented pricing) Bir perakendecinin fiyatları belirlerken maliyet-talep gibi faktörleri değil rakiplerin fiyatlarını gösterge olarak kullandığı bir fiyatlandırma yöntemi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.