0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Nedir? Ne demektir?

0

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Nedir? Ne Demektir?

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) Nedir? Ne Demektir?, Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük (sustainable competitive advantage) sözlük anlamı Bir perakendeci işletmenin rakiplerine kıyasla sahip olduğu ve oldukça uzun bir zaman süresince koruyabileceği belirgin yetkinlik.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rekabetçi üstünlük (Competitive advantage) Rakiplere göre özgün bir güç sağlayan ve kalite, tasarım, maliyet, zaman gibi bir boyutta üstünlük sağlayan farklılıktır.

Pazar testi (Market test) Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Perakendeci (Retailer) Nihai tüketicilere satış yapan aracı kişi ya da kuruluş.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Miktar iskontosu (Quantitiy discount) Büyük sipariş miktarlarında birim fiyatlarda yapılan indirimdir.

Müzakere (Negotiation) İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Psikografik bölümlendirme (Psychographic segmentation) Tüketicilerin yaşam tarzı kategorilerine, aktivitelerine, ilgi alanlarına ve fikirlerine dayalı olarak yapılan pazar bölümlendirmesidir.

Tam rekabet (Pure competition) Çok sayıda satıcının benzer ürünlerle birbirleriyle rekabet ettiği piyasa.

Uyumlu fiyatlandırma (Adaptive pricing) Büyük pazar paylarına sahip rakipler tarafından yapılan fiyat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiği.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Satınalma gücü (Purchasing power) Bir müşterinin satınalımlarda bulunabilmesi için sahip olduğu finansal kaynaklar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.