0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

tam zamanında (just-in-time–JIT) Nedir? Ne demektir?

0

tam zamanında (just-in-time–JIT) Nedir? Ne Demektir?

tam zamanında (just-in-time–JIT) Nedir? Ne Demektir?, Bütün kurumların dahili etkinliklerinden ve harici değiş tokuş etkinliklerinden atık maddeleri temizlemeye odaklanmış bir iş felsefesidir (O?Neal & Bertrand, 1991).

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan tam zamanında (just-in-time–JIT) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bütün kurumların dahili etkinliklerinden ve harici değiş tokuş etkinliklerinden atık maddeleri temizlemeye odaklanmış bir iş felsefesidir (O?Neal & Bertrand, 1991).

tam zamanında (just-in-time–JIT) sözlük anlamı Bütün kurumların dahili etkinliklerinden ve harici değiş tokuş etkinliklerinden atık maddeleri temizlemeye odaklanmış bir iş felsefesidir (O?Neal & Bertrand, 1991).

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

üçüncü şahıs merchandising (third party merchandising) Danışmanlık şirketi tarafından sunulan hizmetler.

harici koalisyonlar (external coalitions) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firmanın etkileşim içinde olduğu harici gruplar; rakipler, müşteriler, çalışanların aileleri, hissedarlar ve tedarikçiler.

kariyerde izlenen yol (career path) Bir bireyin edindiği mesleklerin sıralanması.

stratejik fiyatlandırma yazılımı (strategic pricing software) Şirketlerin kârlarını en üst seviyeye çıkarmaları için kullandıkları fiyatlandırma sistemlerini ortaya çıkaran bilgisayar uygulamaları.

iş gücü istismarı (labor exploitation) Bir kişinin başkalarının emeklerinden kendisi bir şey katmadan kâr elde etmesidir.

satılan malların maliyeti (cost of goods sold) Firmanın satılan malı elde etmek ya da üretmek için ödediği para miktarıdır. (satışa hazır mal maliyeti eksi geriye kalan envanterin maliyet değeri).

maliyet fiyatından dolar bazında open-to-buy (dollar open-to-buy at cost) Pazarda toptan satış fiyatından harcanması planlanmış dolar miktarı.

promosyon fiyatı (promotional price) İlave müşterilerin trafiğini artırıp, alışveriş yapmalarını sağlayarak toplam kârı artırmak için belirlenen fiyat.

satış döneminin sonlarına doğru sunulan indirim (late-selling-period discount) İmalatçının malzemeye yatırım yapmış olduğu durumlarda üretimi ve malların satışını uzatmak için kullanılan indirim.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

müşteri odaklı yönetim sistemleri (customer-driven business systems) Müşterilerine ve müşterilerinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye odaklanan şirketler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.