TARIMSAL ORMANCILIK

0

TARIMSAL ORMANCILIK Nedir? Ne Demektir?

TARIMSAL ORMANCILIK Tarım ürünleri yada hayvanlarla aynı toprakta ağaç veya benzeri bitkiler yetiştirmeye yönelik, tarım ve ormancılık yöntemlerini birleştiren toprak yönetimi teknikleri.

ingilizce olarak karşılığı Agroforestry

Bulmacalarda sorulan Tarım ürünleri yada hayvanlarla aynı toprakta ağaç veya benzeri bitkiler yetiştirmeye yönelik, tarım ve ormancılık yöntemlerini birleştiren toprak yönetimi teknikleri. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı TARIMSAL ORMANCILIK

TARIMSAL ORMANCILIK sözlük anlamı Tarım ürünleri yada hayvanlarla aynı toprakta ağaç veya benzeri bitkiler yetiştirmeye yönelik, tarım ve ormancılık yöntemlerini birleştiren toprak yönetimi teknikleri.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

TML Tetra metil kurşun. …
TERS OZMOZ Yüksek çoğunluktaki çözeltilerde çözücünün basınç altında filtrelerden geçerek daha düşük yoğunluktaki çözeltiye doğru hareketi; arzu …
TOPRAK EROZYONU Toprak parçacıklarının havanın etkisi ile değişip ufalanması ve sonra da rüzgar ve su tarafından taşınması …
TERMİK SANTRAL Fosil yakıt kullanan elektrik santrali. …
TEMİZLEME Organik, ayrışabilen materyalin sabit, kararlı materyale dönüştürülmesi işlemi; lağım suyu işleme sürecinin bir bölümü; suya …
TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLER Nadir bulunan ve yakın gelecekte varlıklarını sürdürmeleri çeşitli nedenlerle zorlanabilecek olan türler. …
TOPLAMA KANALI Akıntıyı ana kanallardan toplayıp lağım suyu arıtma tesisine taşıyan büyük kanal hattı. …
TOLERANS Bir organizmanın çevresindeki değişimlerin üstesinden gelme yeteneği; insan yada hayvan besinine uygulanan bir kimyasal maddenin …
TOPLAMA ŞEBEKESİ Kanalizasyon sisteminin bütünü için kullanılan terim. …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.