0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

tasfiye fiyatı (liquidation price) Nedir? Ne demektir?

0

tasfiye fiyatı (liquidation price) Nedir? Ne Demektir?

tasfiye fiyatı (liquidation price) Nedir? Ne Demektir?, Aracı fiyatına bakın.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan tasfiye fiyatı (liquidation price) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Aracı fiyatına bakın.

tasfiye fiyatı (liquidation price) sözlük anlamı Aracı fiyatına bakın.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

satış temsilcileri (sales representatives) Bir şirketi ya da bir ürün serisini perakendecilere ve nihai müşteriye tanıtan kişiler.

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

çoklu teslimat stratejisi (multiple delivery strategy) Bir başlangıç siparişine ve yeniden sipariş(ler)e dayanan belirli bir ürün gamının birden fazla seferde teslim edilmesi.

kariyer gelişimi (career development) Hayat boyu devam edecek, işle ilgili olanakları inceleme ve bir kişinin bilinçli olarak hayatında ne yapmak istediğine karar verme süreci (“Born Free.” A World of Options, 1978).

elektronik veri değişimi (electronic data interchange-EDI) Satış bilgileri, satın alma emirleri ya da standart bir formattaki faturalar gibi ticari belgelerin bilgisayardan bilgisayara iletilmesi.

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

pazarlama kavramı (marketing concept) Harici koalisyonlarının, yani değişim ortakları özellikle de müşterilerinin, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak işleri ve etkinlikleri idare eden şirket felsefesi (Houston, 1986).

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

İadeler ve tenzilatlar (returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

kariyer gelişimi (career development) Hayat boyu devam edecek, işle ilgili olanakları inceleme ve bir kişinin bilinçli olarak hayatında ne yapmak istediğine karar verme süreci (“Born Free.” A World of Options, 1978).

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.