0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tek fiyat perakendeci (One-price retailer) Nedir? Ne demektir?

0

Tek fiyat perakendeci (One-price retailer) Nedir? Ne Demektir?

Tek fiyat perakendeci (One-price retailer) Nedir? Ne Demektir?, Bütün ürünleri tek sabit bir fiyatla satışa sunan dükkan.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Tek fiyat perakendeci (One-price retailer) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bütün ürünleri tek sabit bir fiyatla satışa sunan dükkan.

Tek fiyat perakendeci (One-price retailer) sözlük anlamı Bütün ürünleri tek sabit bir fiyatla satışa sunan dükkan.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Uyumlu fiyatlandırma (Adaptive pricing) Büyük pazar paylarına sahip rakipler tarafından yapılan fiyat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiği.

Organizasyon pazarlama (Organization marketing) Üyeleri, bağış verenleri, katılımcıları ve gönüllüleri belirli bir organizasyona çekmek amacıyla tasarlanan ve uygulanan, kâr amacı gütmeyen reklam.

Tek fiyat politikası (One-price policy) Belirli bir dönemde bütün müşterilerin belirli bir mal için aynı fiyatı ödemesine yönelik fiyatlandırma politikasıdır.

Kooperatif satınalım (Cooperative buying) Bir grup bağımsız perakendecinin tek bir satıcıdan büyük miktarlarda toplu satın alım için birlikte çalışmasıdır.

Ürün karması (Product mix) Bir firma tarafından pazara sunulan ürün hatlarının sayısıdır.

Kolayda mallar (Convenience goods) Sıklıkla ve kolaylıkla satın alınan ucuz tüketim malları.

Tüketici (Consumer) Mal veya hizmetleri kendisi ve/veya ailesi için satın alan kişi.

Benchmark (Benchmark) Bir perakende işletmenin kendi performansını benzer bir strateji uygulayan bir başka perakendeci ile kıyaslayarak değerlendirmesi.

İtiraz (Objection) Bir müşteri adayının bir satınalma kararını vermeye direnç göstermesidir.

Tutundurma (Promotion) Pazarlama kanalının üyelerine, potansiyel müşteri ve tüketicilere ve kamuya dönük olarak yürütülen reklâm, kişisel satış, satış özendirme faaliyeti, tanıtma, ilan veya duyuru, tüketici ilişkileri ve halkla ilişkiler faaliyetleridir.

Cari borçlar (Current liabilities) Bir yıldan daha kısa bir sürede ödenmesi beklenen borçlar.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.