0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

teori (theory) Nedir? Ne demektir?

0

teori (theory) Nedir? Ne Demektir?

teori (theory) Nedir? Ne Demektir?, Herhangi birşeyle alakalı olayları tanımlamaya, düzenlemeye ve tahmin etmeye yardımcı olan bir fikir ya da durum.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan teori (theory) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Herhangi birşeyle alakalı olayları tanımlamaya, düzenlemeye ve tahmin etmeye yardımcı olan bir fikir ya da durum.

teori (theory) sözlük anlamı Herhangi birşeyle alakalı olayları tanımlamaya, düzenlemeye ve tahmin etmeye yardımcı olan bir fikir ya da durum.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

başarı ölçüleri (measures of success) Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

üçüncü şahıs merchandising (third party merchandising) Danışmanlık şirketi tarafından sunulan hizmetler.

ürün gamı (assortment) Belirli zamanlarda sunulan seçenekler dizisi; genellikle serideki tarz, renk ve bedenle belirlenir (Glock & Kunz, 1995).

stratejik fiyatlandırma yazılımı (strategic pricing software) Şirketlerin kârlarını en üst seviyeye çıkarmaları için kullandıkları fiyatlandırma sistemlerini ortaya çıkaran bilgisayar uygulamaları.

ürün geliştirme (product development) Ürünlerin hizmet verebilir, üretilebilir, satılabilir ve kâr getirebilir olması için tasarlanması ve mühendislik işlemlerinden geçirilmesidir (Glock ve Kunz, 1995).

birebir satış hizmetleri (personal selling service) Malın seçilmesi ve satın alınmasına yardımcı olabilmek için satıcı ve müşterinin yakın etkileşimi.

köken sertifikası (certificate of origin) İlgili malların belirli bir ülkede imal edildiğini doğrulayan belge.

gelir beyanatı (income statement) Belirlenmiş bir zaman dilimi için bir firmanın gelir ve giderlerinin özeti; genellikle aylık, üç aylık ve/veya yıllık esasla hazırlanırlar.

fiyat artışı iptali (markup cancellation) İlk fiyatı korumak için fiyat indiriminin ortadan kaldırılması; müşterinin göreceği bir sonraki fiyatı belirlemek için başka bir fiyat indirimi ya da ilave bir fiyat indirimi ile uygulanabilir.

metrekare denklikleri (square meter equivalents-SEM) Bir elbise veya elbise grubu yapmak için gereken kumaş miktarı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.