0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

terfi (promotion) Nedir? Ne demektir?

0

terfi (promotion) Nedir? Ne Demektir?

terfi (promotion) Nedir? Ne Demektir?, Yükselişe geçmiş bir meslek ünvanı, artan sorumluluklar ya da aynı işte daha fazla bir pay.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan terfi (promotion) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Yükselişe geçmiş bir meslek ünvanı, artan sorumluluklar ya da aynı işte daha fazla bir pay.

terfi (promotion) sözlük anlamı Yükselişe geçmiş bir meslek ünvanı, artan sorumluluklar ya da aynı işte daha fazla bir pay.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

uzmanlaşma teorisi (theory of specialization) Çalışanın sorumluluğu artar ve çalışanın belli bir alanda çok bilgili olmasına olanak verecek şekilde uzmanlaşma alanı daha odaklı bir hale gelir.

FAS (free alongside the ship) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; satıcı malların mülkiyetinin tedarikçi firmaya geçtiği yer olan rıhtıma kadar nakliyesini üstlenir; ürün taşıma masrafları tedarikçi firma tarafından karşılanır.

indirim yüzdesi (percent markdown) Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

harici koalisyonlar (external coalitions) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firmanın etkileşim içinde olduğu harici gruplar; rakipler, müşteriler, çalışanların aileleri, hissedarlar ve tedarikçiler.

köken sertifikası (certificate of origin) İlgili malların belirli bir ülkede imal edildiğini doğrulayan belge.

ön benimseme ürün gelişimi (pre-adoption product development) Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanır; seri geliştirme sürecinin bir parçası.

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

fiyat (price) Bir ürünün değişimi için istenen ya da alınan miktar.

Avrupa Birliği (European Union-EU) 1952?de kurulmuştur ve 12 devletten oluşur- Avusturya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Finlandiya,Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallığı içine alan ve 1993 yılında oluşturulan birlik.

başarı ölçüleri (measures of success) Bir şirket bünyesinde çalışan herhangi bir bireyin başarı seviyesini belirleyen kıstaslar.

karşılaştırmalı değerlendirmeler (benchmarks) Karşılaştırma noktaları; başarı seviyelerinin göstergeleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.