0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Nedir? Ne demektir?

0

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Nedir? Ne Demektir?

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Nedir? Ne Demektir?, Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

Satınalma terimleri olarak kullanılan tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) sözlük anlamı Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

gelir ölçümleri (income measurements) Belirli bir dönemde yapılan işten kazanılan gelirin farklı şekillerde tanımlanması; net satışlar, net satışlar, brüt kâr, işletme kârı ve net kâr.

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

çeviklik (agility) Dinamik, bağlama özel, değişimi kabullenen ve büyümeye yönelik (Goldman, Nagel & Preiss, 1995); esnek tedarik ve dağıtım sistemleriyle birlikte bilgi odaklı karar verme gerektirir.

liderlik (leadership) Yönlendirme, motive etme ve teşvik etmenin dahil olduğu yetkiyi belirtir (Kotter & Heskett, 1992).

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

promosyon indirimleri (promotional discounts) İmalatçının satışların artmasını desteklemek için fiyatta gerçekleştirdiği özel bazı indirimler.

Hazır Giyim Merchandising Sistemlerinin Sınıflandırılması (Taxonomy of the Apparel Merchandising Systems—TAMS) Merchandisingin unsurlarını tanımlayan ayrıntılı ve kapsamlı bir sistem.

fatura ödeme koşulları (invoice payment terms) Faturalanmış maliyetin ne kadarının ve ne zaman perakendeci tarafından ödeneceğini belirleyen kurallar.

toptan satış fiyatı (wholesale price) Liste fiyatı eksi miktar, sezonsal ve ticari indirimler.

veri güvenilirliği (data integrity) Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.