0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

teslim alınacak mal (merchandise to receive) Nedir? Ne demektir?

0

teslim alınacak mal (merchandise to receive) Nedir? Ne Demektir?

teslim alınacak mal (merchandise to receive) Nedir? Ne Demektir?, Planlanmış satışlara ulaşılabilmesi için perakende seviyede teslim alınacak ürünler; dolar, birim ya da SKU bazında ölçülebilir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan teslim alınacak mal (merchandise to receive) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Planlanmış satışlara ulaşılabilmesi için perakende seviyede teslim alınacak ürünler; dolar, birim ya da SKU bazında ölçülebilir.

teslim alınacak mal (merchandise to receive) sözlük anlamı Planlanmış satışlara ulaşılabilmesi için perakende seviyede teslim alınacak ürünler; dolar, birim ya da SKU bazında ölçülebilir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

müşteri iadeleri ve tenzilatlar (customer returns and allowances) Malın iade edilmesi ve paranın geri ödenmesi ya da müşterinin memnuniyetsizliği yüzünden fiyat ayarlaması sebebiyle satışın iptal edilmesi.

ticari sistemler (commercial systems) Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

firmanın dahili bölgeleri (internal constituencies of the firm) Hazır Giyim Firmasının Davranış Teorisine (Kunz, 1995) göre, firma içindeki uzmanlaşma alanları.

geriye doğru kariyer hareketi (backward career movement) Bir öncekine göre daha düşük bir kariyere doğru gerileme.

dinamik merchandising süreci (dynamic merchandising process) Sürekli olarak yeni bilgi katan ürün serilerinin planlaması, geliştirilmesi ve sunumu.

envanter planlamada kullanılan periyodik yenileme metodu (periodic replenishment method of planning inventory) Satıcı ya da perakendeci tarafından gerçekleştirilen bilgisayar destekli siparişlerle otomatik yenileme; temel/sabit mallar için kullanılabilir.

Karayip Ülkeleri Ticaret Ortaklığı Kanunu (Caribbean Basin Trade Partnership Act-CBTPA) Amerika Birleşik Devletleri ve Karayib Ülkeleri arasındaki ticareti ilerletmek için 2000 yılında yürürlüğe giren ticari anlaşma.

Giysi Alım Anlaşması (Garment purchase agreement-GPA) Belirlenmiş miktardaki bir malı anlaşılan fiyattan, belirlenmiş zaman dilimi içerisinde ve belirlenmiş şart ve koşullarda satın almak için hazırlanan yasal sözleşme.

mal kategorileri (merchandise categories) Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

ayarlanmış brüt kâr (adjusted gross margin) Mal tedarik maliyetleri ödendikten sonra geriye kalan gelirdir (brüt kâr – mal tedarik maliyetleri)

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.