0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Nedir? Ne demektir?

0

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Nedir? Ne Demektir?

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) Nedir? Ne Demektir?, Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

teslimatta nakit ödeme (cash on delivery-COD) sözlük anlamı Ödeme koşulu; indirim yapılmaz ve mallar teslim edildiğinde paranın tamamının nakit olarak ya da tasdikli çek ile ödenmesi gerektiği anlamına gelir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

fiyat sonlamaları (price endings) Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

Çok Elyaflılar Antlaşması (M-FA- Multi Fiber Agreement) 50 kadar üye ülke arasındaki karşılıklı anlaşmalara dayanarak tekstil ve hazır giyim eşyalarındaki kotalar sistemi olarak faaliyet gösteren ticari düzenleme; gelişmiş ülkelerdeki tekstil ve hazır giyim endüstrilerini düşük ücretle işçi çalıştıran gelişmekte olan ülkelerden gelebilecek yüklü ithal mallarına karşı korumak için tasarlanmıştır.

yukarıdan aşağıya planlama (top-down planning) Yönetim bölgesi iş planlarını geliştirir; genellikle büyüme projelerine dayanır ve genellikle altı aylık ya da bir yıllık dönemler için satış amaçlarını ve mala yapılacak para yatımlarını belirler; satış amaçlarına odaklanmıştır.

gelir değişiklikleri (income modifications) Gelir ölçümlerindeki farklılıkların sebepleri; müşteri iadeleri ve tenzilatlar, satılan malların maliyeti, işletme giderleri ve diğer gelir ve/veya giderler.

altı aylık plan (six-month plan) Geleneksel mal dolar planları; her bir satış dönemi ve yılın her ayı için mal serileri ve ürün sınıflandırmalarının mevcut yatırım seviyelerini belirler.

uyulacak kuralları gösteren tüzükler (codes of conduct) Üretimde çalışan kişilerin haklarını korumaya yönelik adil ve sorumlu ticaret uygulamalarını öne çıkaran kurallar.

mal/seri sunumu (merchandise/line presentation) Seriyi değerlendirmek ve göze çarpıcı ve satılabilir bir hale getirmek için gerekli olan süreç.

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

veri güvenilirliği (data integrity) Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

merchandising ve işletme oranlarını (merchandising and operating ratios) Gelir beyanatında yer alan net satışların yüzdesi olan gösterilen oranlar.

eğitim geçmişi (educational background) Bir eğitim enstitüsünden alınmış dereceler ya da diğer örgün eğitimsel tecrübeler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.