0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

tezgah numunesi (counter sample) Nedir? Ne demektir?

0

tezgah numunesi (counter sample) Nedir? Ne Demektir?

tezgah numunesi (counter sample) Nedir? Ne Demektir?, Kontraktör tarafından yapılan prototip kıyafetin bir kopyası.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan tezgah numunesi (counter sample) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Kontraktör tarafından yapılan prototip kıyafetin bir kopyası.

tezgah numunesi (counter sample) sözlük anlamı Kontraktör tarafından yapılan prototip kıyafetin bir kopyası.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

sezonsal indirim (seasonal discount) Liste fiyatından satış dönemindeki alış zamanına bağlı olarak görülen eksilmelerdir; bir imalatçı ön satış döneminde, satış döneminin sonlarında ya da satış döneminin sonunda indirimler verebilir.

sergileme (displaying) Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA- North America Free Trade Agreement) ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanan ticari anlaşma; amacı genişletilmiş ticaret ve yatırım ile ekonomik büyümeyi teşvik etmektir.

teminat mektubu (letter of credit) Alıcının talebi üzerine banka tarafından, satıcıya belli koşullara uymasına bağlı olarak ödeme yapılmasına izin veren yazılı belge; feshedilemez veya devredilebilir nitelikte olabilir.

mal altsınıfları (merchandise subclasses) Sınıflar içerisindeki ürün grupları.

müşteri odaklı yönetim sistemleri (customer-driven business systems) Müşterilerine ve müşterilerinin ihtiyaçlarını tatmin etmeye odaklanan şirketler.

nakit indirimi (cash discount) İmzalanan kontratta belirlenen zamanda faturanın ödenmesini teşvik etmek için faturalanmış maliyet üzerinden yapılan indirim.

alıcı (buyer) Seri planlarını tamamlamak için genellikle tasarımcılara ait ve/veya markalı ürünleri satın alan, imalatçı ya da perakendeci bir firmanın çalışanı.

eksilmeler (reductions) Envanter değerini azaltan satışlar dışındaki her şey; fiyat indirimleri, hırsızlıklar, envanter zararı vb.

öneri satışı (suggestion selling) İlişkili ürünler ve diğer mallar ile şatısın genişletilmesi.

küreselleşme (globalization) Ticari bakış açısı ile küreselleşme dünyadaki çeşitli yerleri pazar ve/veya mal üretmek ya da elde etmek için kaynak olarak görmektir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.