0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ticari sistemler (commercial systems) Nedir? Ne demektir?

0

ticari sistemler (commercial systems) Nedir? Ne Demektir?

ticari sistemler (commercial systems) Nedir? Ne Demektir?, Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan ticari sistemler (commercial systems) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

ticari sistemler (commercial systems) sözlük anlamı Bilgisayar yazılım şirketlerinden ve danışman şirketlerden satın alınabilen bilgisayar programları.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

uyulacak kuralları gösteren tüzükler (codes of conduct) Üretimde çalışan kişilerin haklarını korumaya yönelik adil ve sorumlu ticaret uygulamalarını öne çıkaran kurallar.

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

kurumsal piramit (organizational pyramid) Bir firmayı meydana getiren katmanları gösteren görsel örnek.

teknik paket (technical package) Giysi Alım Anlaşması detaylı yapım, ölçüm, kalıplar ve işaretleyicileri tamamlayan ürün özellikleri.

planlanmış maliyet (planned cost) İmalatçı tarafından verilen toptan satış fiyatı ile ya da ürün geliştiricileri tarafından belirlenen fiyat.

teminat mektubu (letter of credit) Alıcının talebi üzerine banka tarafından, satıcıya belli koşullara uymasına bağlı olarak ödeme yapılmasına izin veren yazılı belge; feshedilemez veya devredilebilir nitelikte olabilir.

hızlı yanıt yenileme sistemleri (quick response replenishment systems) Mümkün olan en kısa sipariş ara zamanı ile müşteri odaklı tekrar verilecek siparişlerin planlanma ve verilme süreçleri, gerekli durumlarda elleçleme (handling), sevkıyat, teslimat, dağıtım işlemleri ve malın sergilenmesi süreci.

yatay kariyer hareketi (lateral career move) Aynı kariyer seviyesini koruyarak uzmanlaşma alanları ya da meslek ünvanları arasındaki hareket.

Ön Denetleme Sertifikası (Preliminary Inspection Certificate-PIC) Kontraktörün malları son bir kez daha denetledikten sonra malların yüklenmesine izin vermesi; kontraktöre para ödenebilmesi için banka tarafından istenir.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (General Agreement On Tariffs And Trade-GATT) Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak serbest ticareti ilerletmek olan dünya çapında bir ticaret anlaşması; sonraları Dünya Ticaret Anlaşması (WTO) ile yer değiştirmiştir.ile yer değiştirmiştir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.