0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) Nedir? Ne demektir?

0

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) Nedir? Ne Demektir?

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) Nedir? Ne Demektir?, Liste fiyatına dayanır ve toptan satıştaki seri fiyatını belirler.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Liste fiyatına dayanır ve toptan satıştaki seri fiyatını belirler.

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) sözlük anlamı Liste fiyatına dayanır ve toptan satıştaki seri fiyatını belirler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

toptan satış fiyat yapıları (wholesale price structures) Liste fiyatına dayanır ve toptan satıştaki seri fiyatını belirler.

perakendeci (retailer) Nihai tüketiciye mal ve hizmet satan firma.

doğru yanıt (accurate response) Tahminde bulunan kişilerin iyi bir şekilde önceden bildirdiklerine ya da bildirmediklerine karar vermek ve hatalı tahminlerin etkisini en aza indirmek için onların mal planlama süreçlerinin yeniden tasarımını yapmak (Fisher, Hammond, Obermeyer, & Raman, 1994, syf. 84).

yönetim geliştirme teorileri (theories of management development) Müdürlerin kurum içerisinde geliştirdikleri yollar; uzmanlaşma yoluyla uzmanlık (ekspertiz) gelişimi ve/veya geniş iş tecrübesi yoluyla uzmanlığın gelişimi.

yoğun değişim geçiren ürünler (change-intensive products) Moda ve sezonsal etkiler nedeniyle çok sık değişiklik geçiren ürünler.

dağıtım (distributing) Malı teslim alma, sınıflandırma, paylaştırma, seçme ve nakletme süreci.

merchandising takvimi (merchandising calendar) Belirli bir mal grubunun merchandising çevrimi ile bağlantılı ayları, merchandising çevrimi içerisindeki haftaları, mevsimsel olayları, satış ve geçiş dönemlerini, fiyatlandırma planını ve teslimat planını içeren çizelge.

Dünya Ticaret Organizasyonu (World Trade Organization-WTO) Asıl amacı ticari bariyerleri azaltarak uluslar arası ticareti artırmak olan GATT?nin yerini alan dünya çapındaki ticari düzenleme organizasyonu.

hızlı yanıt (quick response-QR) Zaman odaklı rekabeti, çevikliği birleştiren ve tedarik sistemlerini, dağıtım sistemlerini ve müşteriye hizmeti daha iyi hale getirebilmek için çalışan bir iş stratejisi.

kavramlar (constructs) Bir teorinin temel değişkenleri.

ilave fiyat artışı iptali (additional markup cancellation) Üst market/ premium fiyatın ilk fiyata düşürülmesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.