0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Nedir? Ne demektir?

0

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Nedir? Ne Demektir?

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Nedir? Ne Demektir?, Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Satınalma terimleri olarak kullanılan Tüketici promosyonu (Consumer promotion) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) sözlük anlamı Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Müşteri hizmeti (Customer service) Alışveriş yaptıkları, satınaldıkları mallara değer katma amacıyla müşteriye sunulan bir dizi perakende satış aktivitesi.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Dağıtım yoğunluğu (Distribution intensity) Belirli bir kategoriyi stoklarında bulunduran perakendecilerin sayısı.

Satınalma gücü (Purchasing power) Bir müşterinin satınalımlarda bulunabilmesi için sahip olduğu finansal kaynaklar.

Tedarikçi (Vendor) Bir perakendecinin müşterilerine sattığı malları temin ettiği üretici veya toptancı firma.

Kategori (Category) Müşterinin birbirlerinin yerine geçebilir olarak gördüğü ürünlerin çeşitlemesi.

Operasyonel planlama (Operational planning) İş birimleri için genellikle bir yıl ya da daha kısa bir dönemdeki hedeflerini ve stratejilerini oluşturma.

Müzakere (Negotiation) İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Acenta (Agent – Broker) Üretici ile tüketiciyi bir araya getiren bir aracı (kişi veya kuruluş).

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.