0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Tüketim ürünleri (Consumer goods) Nedir? Ne demektir?

0

Tüketim ürünleri (Consumer goods) Nedir? Ne Demektir?

Tüketim ürünleri (Consumer goods) Nedir? Ne Demektir?, Nihai tüketiciye satılan mallar ve hizmetler.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Tüketim ürünleri (Consumer goods) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Nihai tüketiciye satılan mallar ve hizmetler.

Tüketim ürünleri (Consumer goods) sözlük anlamı Nihai tüketiciye satılan mallar ve hizmetler.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kurumsal reklâm (Institutional advertising) Bir organizasyonun imajını ve felsefesini tanıtan, benimseten reklâm.

Kredi (Credit) Perakendeci, toptancı, banka, finansman kurumu veya diğer kuruluşlar tarafından bir müşterinin kullanımına, tahsis edilmiş bulunan para. Müşteriye ödeme için vade tanıma, açık hesap

Konumlandırma (Positioning) Müşterinin aklında ürünün veya perakendecinin rakiplerine kıyaslayabileceği ve üstün olarak algılanacağı bir imaj yaratmak için bir tanıtım, tutundurma ve satış geliştirme programının tasarlanması ve uygulanmasıdır.

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Satış verimliliği (sales productivity) Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Pazara nüfuz etme stratejileri (Penatration strategies) Bir organizasyonun mevcut ürünlerinin daha fazlasını mevcut müşterilere satarak büyümeyi amaçlayan stratejiler.

Alacak hesapları (Accounts receivables) Malların kredili satışı nedeniyle perakendecinin almayı beklediği paranın miktarı.

Satış promosyonları (Sales promotion) Belirli bir zamanda bir mağazayı ziyaret etmesi ve/veya alışveriş yapması için tüketicilere ek değerler ve özendiriciler teklif eden ve belirli bir bedel karşılığında yaptırılan kişisel olmayan iletişim aktiviteleri.

Oligopol (Oligopoly) Az sayıda büyük firmanın pazarın çok büyük bir kısmını kontrol ettiği rekabetçi pazar yapısı

İtme stratejisi (Push strategy) Dağıtım kanalı üyelerine, aracı kurumlara yönelik olarak yapılan ve onları ürünleri sipariş ederek stoklamaya cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, indirim, prim vb. etkinlikleri içeren stratejidir.

Gerileme dönemi (Decline stage) Ürünlerin yaşam evrelerinden, satışın ve kârlılığın düşüş gösterdiği dördüncü ve sonuncu dönemdir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.