ALL IN Uluslararası Lojistik Terimi Nedir? Ne Demektir?

0

ALL IN Uluslararası Lojistik Terimi Ne Demek

ALL IN Uluslararası Lojistik Terimi nedir? ALL IN Uluslararası Lojistik Terimi ne demek, ne anlama gelmektedir? Uluslararası Lojistik Terimleri ALL IN Uluslararası Lojistik Terimi hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

ALL IN Uluslararası Lojistik Terimi Her şey dahil fiyat.Çıkıştan varışa tüm masrafları kapsayan anlaşma

Uluslararası Lojistik Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Uluslararası Lojistik Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Dayak 1) Bir şeyin yıkılmaması için dayanan ağaç, destek, payanda.

Agrega Doğal, yapay veya her iki cins yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm?ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kınlmamış ve/veya kinimiş tanelerinin bir yığınıdır.

Abnormal Failure Bir komponentin yapay biçimde uğradığı arıza durumu.

Katrak Birden fazla testeresi olan tomruk biçme/taş kesme tezgahı.

Mimarlık İnsanların yaşamasını kolaylaştırmak ve barınma,dinlenme,çalışma,eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekanları,işlevsel gereksinmeleri ekonomik ve teknik olanaklarla estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı

Saçak Çatının binadan dışarı taşan bölümü.Çatı sularını yapı bedenden ve temellerinden uzağa akıtmak ve gerektiğinde gölge sağlamak için yapılır

Boru Askısı Her tür borunun asılmasında kullanılan, lama demiri veya çelik çemberlerden yapılan askı.

STATİK Hareketli olmayan, belirli bir sure değişmeyen.

CUBE OUT Uluslararası Lojistik Terimi Bir konteynerin hacminin yasal ağırlık limitlerinin altında dolması

Beton Karışım Suyu Betona karıştırılan beton kalitesini olumsuz etkilemeyecek, kabul edilebilir sınırlar içinde kimyasal özellikleri bulunan. Beton içine doğrudan katılan su ile agrega rutubeti yoluyla beton bünyesine giren su. Toplam su kütlesi.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.