D&H Uluslararası Lojistik Terimi Nedir? Ne Demektir?

0

D&H Uluslararası Lojistik Terimi Ne Demek

D&H Uluslararası Lojistik Terimi nedir? D&H Uluslararası Lojistik Terimi ne demek, ne anlama gelmektedir? Uluslararası Lojistik Terimleri D&H Uluslararası Lojistik Terimi hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

D&H Uluslararası Lojistik Terimi “Dangerous & Hazardeous” için kısaltma.Tehlikeli ve taşınması özen ve dikkat isteyen kargo

Uluslararası Lojistik Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Uluslararası Lojistik Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
Betonarme Demirli beton. Eğilme ve çekme kuvvetlerine karşı içine donatı yerleştirilmiş beton. Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi. Beton örme.

Akustik sıva Ses emicilik özelliği yüksek olan sıva. Bu çeşit sıvalar genellikle su ile temasta hacimlerini arttıran alüminyum tozu ile

Açık ihale Usulü Bütün isteklilerin teklif verebildiği usül.

STC Uluslararası Lojistik Terimi “Said to Contain” için kısaltma.Ambalaj için kısaltma.Ambalaj içinde gönderici tarafından bulunduğu beyan edilen mal için taşıyıcı tarafından konşimentoya konulan not

MIXED CONTAINER LOAD Uluslararası Lojistik Terimi Değişik eşyaların konteynere tek yükleme içinde yüklenmesi

ODS Uluslararası Lojistik Terimi “Operating Differential Subsidy ” için kısaltma. ABD hükümeti tarafından taşıma firmalarına verilen nakit teşvike verilen ad

Ana Kanal Sulama suyunun sulama sahasına taşıyan kanal: ikinci derece kanallara ve yedeklere ileten, tesviye eğrilerini takip eden kanaldır.

ISI KONTROL SUPABI Isı kontrol supabı, motor soğuk iken açılarak sıcak egzoz gazlarını emme manifoldu etrafındaki ısıtma odasına gönderir. Bu supaplar, emme manifoldlarında bulunur.

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (Computer Assisted Audit Techniques) Denetimin verimliliğini arttırmak üzere, elle yürütülen denetim prosedürlerinin, bilgisayar yardımıyla yapılmasına imkan veren araçlardır. Pratikte el yordamıyla çok sayıda verinin incelenmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu amaçla geliştirilen yazılım programları sayesinde denetim kapsamındaki veri seti içerisindeki aykırılıkların, farklılıkların ve eksikliklerin ortaya çıkarılmasıdır. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, ilgili veri setinin kalitesine ve ne kadarının bilgisayar ortamında muhafaza edildiğine bağlıdır.

Mali Denetim (Financial Audit) Kamu idarelerinde uygulanacak iç denetim uygulamalarından birisi olan mali denetim; gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun ve mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Mali denetim kapsamında elde edilen sonuçlar çerçevesinde, denetlenen birim veya sürece ilişkin oluşturulan iç kontrollerin etkinliği ve yeterliliği de değerlendirilir. (Kamu İç Denetim Rehberi)

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.