IPI Uluslararası Lojistik Terimi Nedir? Ne Demektir?

0

IPI Uluslararası Lojistik Terimi Ne Demek

IPI Uluslararası Lojistik Terimi nedir? IPI Uluslararası Lojistik Terimi ne demek, ne anlama gelmektedir? Uluslararası Lojistik Terimleri IPI Uluslararası Lojistik Terimi hakkında aşağıda sözlük anlamı ve kısaca açıklası yapılmıştır.

IPI Uluslararası Lojistik Terimi “Inland Point Intermodal” için kısaltma.Taşıyıcıların yükleme evrakında kullandıkları liman dışı kara noktalarına denir

Uluslararası Lojistik Terimleri teknik terimleriyle ilgili olarak web sitemizin forum bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca, Uluslararası Lojistik Terimleri yönelik verdiğimiz eğitimlerine ait içerikler için kurumsal eğitimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

BENZER KELİMELER
CUSTOM INVOICE Uluslararası Lojistik Terimi Gümrük faturası.Ticari fatura,menşe şahadetnamesi ve kıymet sertifikasındaki tüm verileri içeren form.Sadece birkaç ülkede istenir ve satıcının ticari faturası işlevini görür

İksa Bir hendek veya temel çukuru kazılırken yandaki toprakları tutturmak için, yere yan yana çakılan ve kavramalarla birbirine tutturulan kalın tahtalarla kurulan düzen

CLECAT Uluslararası Lojistik Terimi Avrupa Forwarder,Gümrük Acenteleri ve Lojistik Birliği.1958 yılında kurulmuş,Avrupa ülkelerinde freight forwarder,gümrük acenteliği ve lojistik firmalarını temsil eden dernek ve federasyonların üyesi bulunduğu,AB Komisyonu nezdinde danışmanlık statüsüne sahip taşımacılık organizasyonu

FAK Uluslararası Lojistik Terimi “Freight All Kinds” için kısaltma.Genel kargo.Farklı alıcıların mallarının karma şekilde bulunduğu tam yüklenmiş konteyneri ifade eder

AMPER Elektrik devresinde devreden geçen akım birimi.

VARIABLE COST Uluslararası Lojistik Terimi Değişken maliyetler.Fiyatların kısa zaman içinde yapılan faaliyetlere göre değişmesi.Örneğin kargoyu ülke sınırları içinde tren veya kamyonla ulaştırmayı içeren fiyatlar,bazı limanlardaki yapılan işler ve kısa süre için kiralanan teçhizatların masraflarındaki değişiklikler

Elastisite Modülü Elastik davranış bölgesindeki gerimeyle ona karşı gelen elastik birim deformasyonun oranıdır.

Narinlik Etkisi Narinlik etkisi, bir kolonda, şekil değiştirme nedeniyle ortaya çıkan ikinci mertebe momentinin, kolonun tasarımında veya çözümlemesinde gözönüne alınmasını gerektirecek düzeyde oluşmasına yol açan davranıştır.

GDI (Gasoline Direkt Injektion) Mitsubishi Motors tarafından geliştirilen sistem direkt olarak benzini yanma odasına püskürtür. Bu sistem düşük yakıt tüketimi ve yüksek performans sağlar.

N.M.F.C. Uluslararası Lojistik Terimi “Natıonal Motor Freight Classification” için kısaltma.ABDde Ulusal Kara Kargo Sınıflandırması

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.