0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ürün faydaları (product benefits) Nedir? Ne demektir?

0

ürün faydaları (product benefits) Nedir? Ne Demektir?

ürün faydaları (product benefits) Nedir? Ne Demektir?, Ürünün müşteri için neler yapabileceği.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan ürün faydaları (product benefits) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Ürünün müşteri için neler yapabileceği.

ürün faydaları (product benefits) sözlük anlamı Ürünün müşteri için neler yapabileceği.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

yeniliğin yayılması teorisi (theory of diffusion of innovation) Yenilik sürecini giriş ve uygulama olmak üzere iki ardışık kısma ayıran kurum içerisindeki yenilik benimseme model süreci (Rogers, 1983).

geçici fiyat indirimi (temporary markdown) Satış promosyonu için fiyat düşürme; satış döneminin sonunda fiyat indirimi iptal edilebilir.

stratejik ortaklık (strategic partnering) İş ortakları arasında işbirlikçi ilişkilerin tayin edilmesi; dikey bütünleşmenin gayri resmi şekli.

firmanın davranış teorileri (behavioral theories of the firm) Firmanın etkinliklerini açıklarken insan davranışlarının rolünü vurgular; kurumsal hedeflerin nasıl oluştuğu, stratejilerin nasıl ortaya çıktığı ve bu stratejiler ile kararlara nasıl ulaşıldığı gibi konularla ilgilenir.

Karayip Ülkeleri Ticaret Ortaklığı Kanunu (Caribbean Basin Trade Partnership Act-CBTPA) Amerika Birleşik Devletleri ve Karayib Ülkeleri arasındaki ticareti ilerletmek için 2000 yılında yürürlüğe giren ticari anlaşma.

pazarlanabilir kombinasyon (marketable combination) Birçok işverenin ilgisini çeken belli bir bireyin öğrenim geçmişi, profesyonel tecrübeleri ve kişisel vasıflarının karışımı.

yaratıcı tasarım (creative design) Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanan ürün geliştirme evresi.

ürün özellikleri (product features) Renk, tarz, kumaş vb. gibi ürünün vasıfları.

mal seçme konusunda yardımcı olma (merchandise selection assistance) Malı müşteriye gösterme ve fayda ve özelliklerini müşteriye anlatma.

teknolojiye giriş (initiation of technology) Rogers?a (1983) göre yeniliğin yayılması teorisinin iki aşamasından bir tanesi; teknolojinin benimsendiğini gösterir.

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.