0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

ürün gamı faktörleri (assortment factors) Nedir? Ne demektir?

0

ürün gamı faktörleri (assortment factors) Nedir? Ne Demektir?

ürün gamı faktörleri (assortment factors) Nedir? Ne Demektir?, Bir ürünü belirlemek ve tanımlamak için kullanılan özelliklerini tanımlayan boyutlar; genellikle tarz, beden ve renk.

Satınalma terimleri olarak kullanılan ürün gamı faktörleri (assortment factors) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Bir ürünü belirlemek ve tanımlamak için kullanılan özelliklerini tanımlayan boyutlar; genellikle tarz, beden ve renk.

ürün gamı faktörleri (assortment factors) sözlük anlamı Bir ürünü belirlemek ve tanımlamak için kullanılan özelliklerini tanımlayan boyutlar; genellikle tarz, beden ve renk.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

odaklı ürün gamları (focused assortments) SKU başına pek çok birim paylaştırılmış ürün gamları, genellikle 10 ya da daha fazladır.

kâr marjı (gross profit) “Brüt kâr”a bakın.

Çok Elyaflılar Antlaşması (M-FA- Multi Fiber Agreement) 50 kadar üye ülke arasındaki karşılıklı anlaşmalara dayanarak tekstil ve hazır giyim eşyalarındaki kotalar sistemi olarak faaliyet gösteren ticari düzenleme; gelişmiş ülkelerdeki tekstil ve hazır giyim endüstrilerini düşük ücretle işçi çalıştıran gelişmekte olan ülkelerden gelebilecek yüklü ithal mallarına karşı korumak için tasarlanmıştır.

kota kirası (quota rent) Belirli bir ülkeden belirli bir sınıf malın ithalatındaki kotanın aşılması durumunda bir firmanın kota satın alması; maliyeti belirli zamandaki pazar talebine bağlıdır.

Asya/Pasifik Kıyısı ticaret bloğu Doğu, Güneydoğu ve Güney Asya?daki ülkeler.

mal/seri planı (merchandise/line plan) Bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanır; seri geliştirmenin iskeletini oluşturur.

öneriler (propositions) Teori geliştirmedeki karmaşıklığın bir sonraki aşaması; kavramların etkileşimleriyle alakalı sonuçları tahmin etmeye çalışırlar.

dahili seri benimseme (internal line adoption) Belirli ürünlerin seri planına önerilen ilaveleri için ortak karar almak ve destek vermek amacıyla serinin firma içerisinde sergilenmesi.

teknolojiye giriş (initiation of technology) Rogers?a (1983) göre yeniliğin yayılması teorisinin iki aşamasından bir tanesi; teknolojinin benimsendiğini gösterir.

elektronik veri değişimi (electronic data interchange-EDI) Satış bilgileri, satın alma emirleri ya da standart bir formattaki faturalar gibi ticari belgelerin bilgisayardan bilgisayara iletilmesi.

fiyatlandırma stratejisi (pricing strategy) Firmanın hedef müşterisine hitap etmek ve firmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanan fiyatlandırma bileşenlerinin bir kombinasyonu.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.