0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ürün müdürü (Product manager) Nedir? Ne demektir?

0

Ürün müdürü (Product manager) Nedir? Ne Demektir?

Ürün müdürü (Product manager) Nedir? Ne Demektir?, Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Ürün müdürü (Product manager) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Ürün müdürü (Product manager) sözlük anlamı Belirli bir ürünün pazara sunulmasına kadar geçen evrelerdeki aktiviteleri ve çalışanları yöneten kişi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Çalışan verimliliği (Employee productivity) Çalışanların aktiviteleri sonucu elde edilen çıktı. Bunun bir ölçüsü çalışan başına satışlar olabilir.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Fikir liderleri (Opinion leaders) Belirli bir konu hakkında bilgiye ve uzmanlığa sahip olduğu kabul edilen ve fikirleri, tutumları, tercihleri ve eylemleri başkalarını etkileyen kişiler.

Müşteri hizmetleri bölümü (Customer service department) Bir perakende işletmede müşteri başvurularını ve şikâyetlerini ele alan ve cevaplayan bölüm.

Ödeme hesapları (Accounts payable) Stokta bulunan mallar nedeniyle tedarikçilere borçlu olunan paranın miktarı.

Konsinye mallar (Consignment goods) Perakendecinin satıncaya kadar tedarikçiye ödeme yapmadığı, nihai satış yapılıncaya kadar üzerine almadığı mallardır. Satılmadığında tedarikçisine iade edilir.

Promosyon (Promotion) Bir perakendecinin mağazası veya perakende karması hakkında müşterilerini bilgilendirmek ve satınalmaya özendirmek için yaptığı aktiviteler.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Büyüme aşaması (Growth Stage) Ürünün yaşam evrelerinden satışların arttığı dönem.

Net kâr (Net profit) Bir firmanın genel performansının bir ölçüsüdür. Bir dönemdeki satış gelirlerinden masrafların ve zararların çıkarılmasıyla hesaplanır.

Tatmin (Satisfaction) Bir mağazanın hizmetinin veya ürününün müşteri beklentilerini ne derece karşıladığı veya aştığı konusunda satış / tüketim sonrası değerlendirme.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.