0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ürün Nedir? Ne demektir?

0

Ürün Nedir? Ne Demektir?

Ürün Nedir? Ne Demektir?, Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Ürün nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Ürün sözlük anlamı Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Sell Through Rate Satış oranlarınızı yüzdesel olarak ifade edebileceğiniz bir kavramdır. Tedarikçilerinizden aldığınız ürünleri yüzdesel olarak ne kadar satabildiğinizi göstermektedir. Satış hızınızı saptamak için etkili bir yöntem olsa da, sadece bu oranlara göre hareket etmemek gereklidir. Diğer kriterler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Kategori katili (Category Killer) Bir kategorideki ürün çeşitlerinin tümünü bir arada satan ve böylece müşteri açısından elektronik eşya, büro malzemeleri, kırtasiye gibi belirli bir kategoriye hâkim olan ucuz fiyatlı perakendeci.

Müzakere (Negotiation) İki veya daha fazla taraf arasında bir sonuca varmak için sürdürülen görüşme, pazarlık süreci.

Satın Alma Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Düşey pazarlama sistemi (Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağlamak ve en yüksek düzeyde etki yaratmak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yönetilen pazarlama kanalları sistemidir.

Tüketici kabul süreci (Consumer acceptence process) Yeniliğin (ihtiyacın) farkına varma, bilgi edinme, değerleme, deneme (mümkünse) kabul veya red safhasıdır.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Talep Ürün veya hizmete yönelik, satın-alma isteğine talep denilmektedir. Ancak talebin oluşabilmesi içinse satın-alma gücünün de yeterli olması gereklidir.

Çekme stratejisi (Pull strategy) Nihai tüketicilere yönelik olarak yapılan ve onları perakendecilerden ürünleri istemeye cesaretlendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren strateji

Lojistik fonksiyonlar (Logistic functions) Çeşitli ürünleri bir araya getirmek, onları depolamak, onları gruplandırarak küçük birimler halinde müşterilere sunmak ve perakende raflarına yerleştirmek.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.