0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Ürün (Product) Nedir? Ne demektir?

0

Ürün (Product) Nedir? Ne Demektir?

Ürün (Product) Nedir? Ne Demektir?, Satışa sunulan ve müşterinin satın aldığı (malların, hizmetlerin veya fikirlerin) özellikleri ve maddi ve manevi faydalarının tümü.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Ürün (Product) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Satışa sunulan ve müşterinin satın aldığı (malların, hizmetlerin veya fikirlerin) özellikleri ve maddi ve manevi faydalarının tümü.

Ürün (Product) sözlük anlamı Satışa sunulan ve müşterinin satın aldığı (malların, hizmetlerin veya fikirlerin) özellikleri ve maddi ve manevi faydalarının tümü.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Sosyal sorumluluk (Social responsibility) Bir organizasyonun kendi karar ve eylemlerinden topluma karşı yükümlülüklerini kabullenmesi.

Değer (Value) Algılanan faydaların fiyata oranı.

Pazarlama karması (Marketing mix) Pazarlama yöneticisinin kontrolünde olan ve hedef pazardan arzulanan tepkiyi elde etme amacıyla kullanılan pazarlama değişkenleri. Ürün, fiyat, yer ve tutundurma dörtlüsünü içeren stratejilerin birleşimidir.

Proaktif strateji (Proactive strategy) Bir ürün geliştirmek için uygun fırsatları araştırmak amacıyla büyük kaynakların ayrıldığı iddialı yenilik stratejisidir.

Dayanıksız mallar (Non durable goods) Kısa bir süre içinde bir ya da birkaç kullanımda tüketilen mallar.

Toplama (Collecting) Toplama fonksiyonu bir dağıtım kanalının, ilgili müşteri kesiminin ihtiyaçlarına seslenen mal ve hizmetlerin belirlenmesini, ilgili kaynaklardan bunların temin edilmesini ifade eder. Bu sırada dağıtım kanalının taşıma, depolama ve bilgi-haber işleme gibi fiziki dağıtım faaliyetlerinde bulunması da gerekebilir.

Talep (Demand) Bir ürünün belirli bir fiyatla, satılabilecek toplam miktarı. Ürün veya hizmete yönelik satın alma isteği

Özellikli ürün mağazaları (Speciality store) Sınırlı sayıda ve genellikle birbirini tamamlayıcı nitelikte ürün kategorileri üzerinde yoğunlaşan ve üst düzeyde hizmet sunan mağazalardır.

Garanti (Guarantee, Warranty) Bir ürünün kendisinden beklenenleri kabul edilebilir bir süre yerine getireceğine söz verme.

Satış kotası (Sales quota) Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Franchising (Franchising) Sözleşmeye dayalı bir dağıtım sistemi. Ana firmanın kendi pazarlama planına bağlı olarak kendi markasıyla satış yapması için bir ücret karşılığında iş yapma haklarını vermesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.