0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

veri güvenilirliği (data integrity) Nedir? Ne demektir?

0

veri güvenilirliği (data integrity) Nedir? Ne Demektir?

veri güvenilirliği (data integrity) Nedir? Ne Demektir?, Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan veri güvenilirliği (data integrity) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

veri güvenilirliği (data integrity) sözlük anlamı Gerçekliği doğru bir şekilde veren bilgi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

kariyer seviyesi (career level) Kariyer ilerlemesindeki bir aşama.

gelir değişiklikleri (income modifications) Gelir ölçümlerindeki farklılıkların sebepleri; müşteri iadeleri ve tenzilatlar, satılan malların maliyeti, işletme giderleri ve diğer gelir ve/veya giderler.

Hazır Giyim Merchandising Sistemlerinin Sınıflandırılması (Taxonomy of the Apparel Merchandising Systems—TAMS) Merchandisingin unsurlarını tanımlayan ayrıntılı ve kapsamlı bir sistem.

geçici fiyat indirimi (temporary markdown) Satış promosyonu için fiyat düşürme; satış döneminin sonunda fiyat indirimi iptal edilebilir.

ticari evren (trade universe) Her bir seferde göz önünde bulundurulacak firmaların tamamı.

yönetim geliştirme teorileri (theories of management development) Müdürlerin kurum içerisinde geliştirdikleri yollar; uzmanlaşma yoluyla uzmanlık (ekspertiz) gelişimi ve/veya geniş iş tecrübesi yoluyla uzmanlığın gelişimi.

mal kategorileri (merchandise categories) Toplam mal karışımının önemli bileşenleri.

ticari evren (trade universe) Her bir seferde göz önünde bulundurulacak firmaların tamamı.

normal fiyat (regular price) Bir ürün için “olağan” ya da “doğal” olarak algılanan fiyat.

fatura üzerinde tarih tarihlemesi (date on invoice dating-DOI) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; fatura ödemesi için normal ya da sıradan tarihleme biçimi olarak ele alınır.

indirim yüzdesi (percent markdown) Net satış yüzdesi olarak hesaplanan indirim miktarı

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.