0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

x-teorisi yönetim şekli (theory-x management style) Nedir? Ne demektir?

0

x-teorisi yönetim şekli (theory-x management style) Nedir? Ne Demektir?

x-teorisi yönetim şekli (theory-x management style) Nedir? Ne Demektir?, Üst-alt iletişimine bağlı olarak bir şirketi idare etme; çalışanların gerçekten çalışmak istemedikleri ya da çalışma motivasyonunun temel sebebinin para olduğu varsayımlarına dayanır.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan x-teorisi yönetim şekli (theory-x management style) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Üst-alt iletişimine bağlı olarak bir şirketi idare etme; çalışanların gerçekten çalışmak istemedikleri ya da çalışma motivasyonunun temel sebebinin para olduğu varsayımlarına dayanır.

x-teorisi yönetim şekli (theory-x management style) sözlük anlamı Üst-alt iletişimine bağlı olarak bir şirketi idare etme; çalışanların gerçekten çalışmak istemedikleri ya da çalışma motivasyonunun temel sebebinin para olduğu varsayımlarına dayanır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

ürün faydaları (product benefits) Ürünün müşteri için neler yapabileceği.

dahili seri benimseme (internal line adoption) Belirli ürünlerin seri planına önerilen ilaveleri için ortak karar almak ve destek vermek amacıyla serinin firma içerisinde sergilenmesi.

net satışlar (net sales) Malların ve hizmetlerin satışından elde edilen gerçek gelir (brüt satışlar – müşteri iadeleri ve tenzilatlar).

algısal harita (perceptual map) Kavramlar arası ilişkilerin iki boyutlu diyagramı.

tescilli donanım sistemleri (proprietary software systems) Kendilerinin kullanması için bireysel firmalar tarafından geliştirilen bilgisayar programları ya da teknoloji.

zamana dayalı rekabet (time-based competition) Zaman firmanın en önemli kaynağı olarak görülür.

stratejik fiyatlandırma yazılımı (strategic pricing software) Şirketlerin kârlarını en üst seviyeye çıkarmaları için kullandıkları fiyatlandırma sistemlerini ortaya çıkaran bilgisayar uygulamaları.

uyulacak kuralları gösteren tüzükler (codes of conduct) Üretimde çalışan kişilerin haklarını korumaya yönelik adil ve sorumlu ticaret uygulamalarını öne çıkaran kurallar.

başlangıç teslimatı (initial delivery) Satış döneminin başında teslim edilen başlangıç siparişinin hepsi ya da bir kısmı.

özel etiket (private label) Bir tasarımcının ya da bir imalatçının değil bir perakendecinin kendi markasını taşıyan ürünler (Jernigan & Easterling, 1990. Syf. 565).

plan yapmak (make plan) Merchandiserlar satış artışlarına ve planlanmış satışlarına ulaştıkları zaman gelir beyanatının başarılı bir yıl geçirildiğini gösterir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.