0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Y kuşağı (Y Generation) Nedir? Ne demektir?

0

Y kuşağı (Y Generation) Nedir? Ne Demektir?

Y kuşağı (Y Generation) Nedir? Ne Demektir?, 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Y kuşağı (Y Generation) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Y kuşağı (Y Generation) sözlük anlamı 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Rekabet analizi (Competition Analysis) Rakiplerin kendi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için izleyecekleri yolu, yöntemleri ve yetenekleri incelemek.

Bölgesel pazarlama (Regional marketing) Belirli bir bölgenin insanlarının özel zevklerine, ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına odaklanarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama anlayışı.

Özel markalama (Private branding) Toptancı veya perakendeci firmanın adı altında satılmak üzere üretilen ürünlerdir.

Reklam Üretimi (Advertising production) Reklam öğelerini (başlık, metin, görüntü, slogan, logo) düzenleme (layout), film senaryosunu hazırlama ve çekme, seslendirme vb.dir.

Tutundurma (Promotion) Pazarlama kanalının üyelerine, potansiyel müşteri ve tüketicilere ve kamuya dönük olarak yürütülen reklâm, kişisel satış, satış özendirme faaliyeti, tanıtma, ilan veya duyuru, tüketici ilişkileri ve halkla ilişkiler faaliyetleridir.

Marka (Brand, Trade Mark) 1- Bir mal veya hizmetin kimliğidir. 2- Bir malı diğerinden (rakiplerinden) ayırmakta, malın yararlarını ve kalitesini sembolize edebilmekte, hatırlanmasına katkıda bulunabilmektedir.3- Bir mal veya hizmeti bütün diğer benzerlerinden ayıran, farklı olarak tanımlayan isim, resim, terim veya semboller.

Net kâr (Net profit) Bir firmanın genel performansının bir ölçüsüdür. Bir dönemdeki satış gelirlerinden masrafların ve zararların çıkarılmasıyla hesaplanır.

Pazar payı (Market share) Bir organizasyonun ürünlerinin satışının aynı ya da benzer ürünlerin tüm satışına oranlanması – (yüzde değer olarak ifadesi).

Moda (Fashion) Tipik olarak bir veya birkaç sezon boyunca satılan ticari mal kategorisidir. Satışlar bir sezondan diğerine çok büyük değişimler gösterebilir.

Başabaş noktası (Breakeven point) Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu satış miktarı. Bu miktardan daha fazla satış kârlılık sağlayacaktır.

Değer Analizi Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.