0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

y-teorisi yönetim şekli (theory-y management style) Nedir? Ne demektir?

0

y-teorisi yönetim şekli (theory-y management style) Nedir? Ne Demektir?

y-teorisi yönetim şekli (theory-y management style) Nedir? Ne Demektir?, Çok boyutlu haberleşmeyi, problem çözümünü ve yetki vermeyi kurumun her bir bölümünde bir araya getirir.

Satınalma terimleri olarak kullanılan y-teorisi yönetim şekli (theory-y management style) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Çok boyutlu haberleşmeyi, problem çözümünü ve yetki vermeyi kurumun her bir bölümünde bir araya getirir.

y-teorisi yönetim şekli (theory-y management style) sözlük anlamı Çok boyutlu haberleşmeyi, problem çözümünü ve yetki vermeyi kurumun her bir bölümünde bir araya getirir.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

daha iyi fiyat aralığı (better price range) Ürün sınıfı için ortalama fiyatlandırmadan daha fazlası, bir ürünün kalitesinin daha iyi olduğu ama özel tasarım olmadığı anlamına gelir; genellikle yüksek gelirli insanların gittiği departman mağazalarda ve tek tip ürün satan specialty mağazalarda kullanılır.

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

dahili seri benimseme (internal line adoption) Belirli ürünlerin seri planına önerilen ilaveleri için ortak karar almak ve destek vermek amacıyla serinin firma içerisinde sergilenmesi.

etkileşimli planlama (interactive planning) Firmanın bütün bölgelerinden alınan bilgilerle ortaya çıkan bir takım çalışması etkinliği; yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı sistemlerinin bir karışımı.

konşimento (bill of lading-B/L) Taşımacı tarafından malların nakliyesinin kabul edildiğini gösteren makbuz.

müşteri istekleri (customer wants) Müşterinin arzuladığı şey.

fatura üzerinde tarih tarihlemesi (date on invoice dating-DOI) Mal satın alma kontratlarında kullanılan bir terim; fatura ödemesi için normal ya da sıradan tarihleme biçimi olarak ele alınır.

satış dönemi öncesinde sunulan indirim (pre-selling period discount) perakendeci merchandiserın malı geleneksel satın alma döneminden daha önce satın almaya razı olması halinde imalatçı tarafından uygulanan indirim.

Ön Denetleme Sertifikası (Preliminary Inspection Certificate-PIC) Kontraktörün malları son bir kez daha denetledikten sonra malların yüklenmesine izin vermesi; kontraktöre para ödenebilmesi için banka tarafından istenir.

hızlı yanıt (quick response-QR) Zaman odaklı rekabeti, çevikliği birleştiren ve tedarik sistemlerini, dağıtım sistemlerini ve müşteriye hizmeti daha iyi hale getirebilmek için çalışan bir iş stratejisi.

temel mal bütçesi (fundamental merchandise budget) Genişletilmiş mal bütçesinin temeli; bir önceki yıla ait satışlar, yüzde olarak artışlar ya da düşüşler, planlanmış satışlar, planlanmış eksilmeler, teslim alınacak mal, ilk fiyat ve birim sayısı.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.