0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Nedir? Ne demektir?

0

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Nedir? Ne Demektir?

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) Nedir? Ne Demektir?, Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

yağmacı fiyatlandırma (predatory pricing) sözlük anlamı Rekabeti ortadan kaldırmak için malları yasal olmayan şekilde çok düşük bir fiyat artışıyla ya da mal maliyetinin altında satmak.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

pazarlama kavramı (marketing concept) Harici koalisyonlarının, yani değişim ortakları özellikle de müşterilerinin, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak işleri ve etkinlikleri idare eden şirket felsefesi (Houston, 1986).

gelir beyanatı (income statement) Belirlenmiş bir zaman dilimi için bir firmanın gelir ve giderlerinin özeti; genellikle aylık, üç aylık ve/veya yıllık esasla hazırlanırlar.

mal/seri planlama (merchandise/line planning) Satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanan bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; seri geliştirmenin iskeleti.

firmanın davranış teorileri (behavioral theories of the firm) Firmanın etkinliklerini açıklarken insan davranışlarının rolünü vurgular; kurumsal hedeflerin nasıl oluştuğu, stratejilerin nasıl ortaya çıktığı ve bu stratejiler ile kararlara nasıl ulaşıldığı gibi konularla ilgilenir.

aracı fiyatı (job-off price) Sıkıntılı malların bir aracıya satılma fiyatı; parça başı ya da ağırlıkla satılabilirler.

Afrika Kalkınma ve Fırsatlar Kanunu (African Growth and Oppurtunity Act) Amerika Birleşik Devletleri ile Afrika arasındaki ticareti daha iyi bir hale getirmek için 2000 yılında imzalanan anlaşma.

yönetim geliştirme teorileri (theories of management development) Müdürlerin kurum içerisinde geliştirdikleri yollar; uzmanlaşma yoluyla uzmanlık (ekspertiz) gelişimi ve/veya geniş iş tecrübesi yoluyla uzmanlığın gelişimi.

dolar bazında planlar (dollar plans) Mal bütçelerinin geleneksel şekli; departmanlara ya da mal kategorilerine dolar paylaşımı, satışa hazır hale getirilebilecek mal miktarını belirler ama performanstaki diğer gelişmeleri destekleyecek stratejilerin taslağını çizmez.

stok tutma birimi (stock keeping unit-SKU) Mal planlaması ya da envanter amaçları için birim seviyesinde ürün belirlenmesi; genellikle tarz, beden ve renk kombinasyonunu temsil eder.

mal/seri planı (merchandise/line plan) Bütçelerin ve ürün gamı planlarının kombinasyonu; satış geçmişine, amaçlara ve tahminlere dayanır; seri geliştirmenin iskeletini oluşturur.

hızlı yanıt bölgesi (quick response constituency) Hazır Giyim firmalarının Davranış Teorisine göre uzmanlaşma alanlarından bir tanesi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.