0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

yaratıcı tasarım (creative design) Nedir? Ne demektir?

0

yaratıcı tasarım (creative design) Nedir? Ne Demektir?

yaratıcı tasarım (creative design) Nedir? Ne Demektir?, Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanan ürün geliştirme evresi.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan yaratıcı tasarım (creative design) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanan ürün geliştirme evresi.

yaratıcı tasarım (creative design) sözlük anlamı Seri konseptini yansıtırken nadir olan ürün gruplarının analizine, yaratıcılığına ve oluşumuna odaklanan ürün geliştirme evresi.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

mal tedarik maliyetleri (procurement costs) Malın elde edilmesi ile bağlantılı sipariş verme ve nakliye maliyetleri.

faturalanmış maliyet (billed cost) Liste fiyatı eksi faturada belirtilen miktar ve ticari iskontolar.

Ön Denetleme Sertifikası (Preliminary Inspection Certificate-PIC) Kontraktörün malları son bir kez daha denetledikten sonra malların yüklenmesine izin vermesi; kontraktöre para ödenebilmesi için banka tarafından istenir.

toptan satış fiyatı (wholesale price) Liste fiyatı eksi miktar, sezonsal ve ticari indirimler.

self servis (self service) Müşterinin kendi satış hizmetini kendisinin yapması.

merchandising çevrimi (merchandising cycle) Şubat ayının ilk haftası ile Ocak ayının son haftası arasındaki bir yıllık süre.

her şey dahil tedarik (full package sourcing-FPS) Bir mal satın alma sözleşme koşulu; giysi yapmak için gerekli olan her şey (malzemeyi satın almak, numuneleri geliştirmek, giysileri yapmak ve birinci sınıf malları tedarik şirketine yollamak) kontraktör tarafından sağlanır; kumaş ya da araç gereçler tedarik şirketine ait değildir.

brüt satışlar (gross sales) Bir firmanın mallarının ve servislerinin satışından elde ettiği dolar bazında toplam gelir.

fiyat sonlamaları (price endings) Bir fiyatın ya tek rakamla ya da çift rakamla bitmesi durumu.

gelir ölçümleri (income measurements) Belirli bir dönemde yapılan işten kazanılan gelirin farklı şekillerde tanımlanması; net satışlar, net satışlar, brüt kâr, işletme kârı ve net kâr.

geçiş dönemleri (transition periods) Mal çevriminde yer alan satış dönemleri arasındaki zaman dilimleri.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.