0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Nedir? Ne demektir?

0

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Nedir? Ne Demektir?

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) Nedir? Ne Demektir?, Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Yaşam tarzı perakendeciliği (Life style retailing) sözlük anlamı Müşterilerin yaşama tarzlarına dayalı olarak geliştirilen perakende formatı.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Geriye doğru bütünleşme (Backward integration) Bir perakendecinin kendi tedarikçilerinin bir kısmına veya tümüne sahip olması anlamına gelen dikey bütünleşme türü.

Esnek fiyatlandırma (Elastic pricing) Müşterilerin satış fiyatları üzerinde pazarlık yapmasına izin veren bir fiyatlandırma stratejisi.

Reklâm Bütçesi (Advertising budget) Belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan kaynakların tümüdür.

Pazar (Market) Belirli bir ürünü ya da hizmeti satın alma arzusuna ve gücüne sahip kişiler ve kurumlar.

Kapatma (Closing) Satın alma sürecinde bir müşteri adayından satın alma kararının ve sözünün alındığı an. Satışın gerçekleştirilmesi.

Tatmin (Satisfaction) Bir mağazanın hizmetinin veya ürününün müşteri beklentilerini ne derece karşıladığı veya aştığı konusunda satış / tüketim sonrası değerlendirme.

Pazarlama planı (Marketing plan) Belirli bir hedef pazara ulaşmak için tasarlanan belirli bir strateji.

Ürün hatları (Product lines) Aynı türde ihtiyacı karşılaması, birlikte kullanılması, aynı müşteri grubuna satılması, aynı dağıtım kanalını kullanması veya belirli bir fiyat aralığında bulunması nedeniyle birbirleriyle yakın ilişkili kabul edilen ürün grubudur.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Toptancı (Wholesaler) Ürünlerin büyük miktarlarda satınalınmasını, depolanmasını ve fiziksel anlamda taşımasını gerçekleştiren ve daha küçük miktarlarda perakendeciler veya endüstriyel kullanıcılara yeniden satan bir ticaret kuruluşudur.

Mal (Goods) Fiziksel, kimyasal, estetik, sosyo-psikolojik vb. özellikler taşıyan bir pazarlama bileşenidir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.