0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

yatay kariyer hareketi (lateral career move) Nedir? Ne demektir?

0

yatay kariyer hareketi (lateral career move) Nedir? Ne Demektir?

yatay kariyer hareketi (lateral career move) Nedir? Ne Demektir?, Aynı kariyer seviyesini koruyarak uzmanlaşma alanları ya da meslek ünvanları arasındaki hareket.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan yatay kariyer hareketi (lateral career move) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Aynı kariyer seviyesini koruyarak uzmanlaşma alanları ya da meslek ünvanları arasındaki hareket.

yatay kariyer hareketi (lateral career move) sözlük anlamı Aynı kariyer seviyesini koruyarak uzmanlaşma alanları ya da meslek ünvanları arasındaki hareket.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

kumaş sevki kuralı (fabric forward rule) Serbest ticaretten yararlanabilmek açısından giyim eşyasında kullanılacak kumaşın ABD ya da Kanada?da imal edilmiş olması şartını koşan Amerika-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması?nın bir kuralı.

ürün gamı planlaması (assortment planning) Belirli bir zamanda hazır olacak şekilde yapılan seçimlerin aralıklarını belirleme süreci.

merchandising teknolojisi (merchandising technology) Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyonun sosyal ve kültürel değeri yansıtacak şekilde ürün serilerinin planlama, geliştirme ve sunumuna sistematik olarak uygulanması.

Karayib Ülkeleri Girişimi (Caribbean Basin Initiative-CBI) NAFTA?dan sonra 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri?nin Orta Amerika ve Batı Hint Adalarında yer alan diğer ülkelerle ticaret yapmasını güdülemek için oluşturulmuştur.

üretim odaklı (production-driven) Pazar talebini çok fazla göz önünde bulundurmadan, uygun ve verimli bir şekilde üretilebilen mal yapmak.

geriye doğru kariyer hareketi (backward career movement) Bir öncekine göre daha düşük bir kariyere doğru gerileme.

A.B.D.-Kanada Serbest Ticaret Antlaşması (U.S./Canadian Free Trade Agreement) Amerika ve Kanada arasında 1988 yılında iki üye ülke arasındaki serbest ticareti ilerletmek için imzalanan serbest ticaret antlaşması.

potansiyelin yeniden doğuşu (rebirth of potential) Bir kişinin hayatında yeni baştan başlamayı gerektiren radikal bir değişikliğe sebep olan olay.

Hazır Giyim Merchandising Sistemlerinin Sınıflandırılması (Taxonomy of the Apparel Merchandising Systems—TAMS) Merchandisingin unsurlarını tanımlayan ayrıntılı ve kapsamlı bir sistem.

hızlı yanıt yenileme sistemleri (quick response replenishment systems) Mümkün olan en kısa sipariş ara zamanı ile müşteri odaklı tekrar verilecek siparişlerin planlanma ve verilme süreçleri, gerekli durumlarda elleçleme (handling), sevkıyat, teslimat, dağıtım işlemleri ve malın sergilenmesi süreci.

plan yapmak (make plan) Merchandiserlar satış artışlarına ve planlanmış satışlarına ulaştıkları zaman gelir beyanatının başarılı bir yıl geçirildiğini gösterir.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.