0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yatırım Fonu Katılma Belgesi Nedir? Yatırım Fonu Katılma Belgesi Ne Demektir?

0

Yatırım Fonu Katılma Belgesi Nedir? Ne Demektir?

Yatırım Fonu Katılma Belgesi Nedir? Ne Demektir? Yatırım Fonu Katılma Belgesi Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır.

ingilizce olarak karşılığı Mutual Fund Participation Certificate

Bulmacalarda sorulan Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır. nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularını cevabı Yatırım Fonu Katılma Belgesi

Yatırım Fonu Katılma Belgesi sözlük anlamı Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır.

Sitemizde yer alan diğer kelime ve sözcükler

Yabancı Ortaklık Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatına göre Türkiye?de yerleşik sayılmayan (dışarıda yerleşik) kişilerden ilgili ülke mevzuatına …
İhraç Sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır. …
Yeni Şirketler Pazarı Yeni kurulmuş olmakla birlikte büyüme potansiyeli taşıyan ve hisse senetlerini Borsa?da veya Borsa dışında ilk …
Yetki Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetini gösteren …
Yetki Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kuruluşlara verilen ve icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetini gösteren …
İzahname Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında ortaklıklarca halkı şirket ve hisse senetleri konularında …
Yeni Şirketler Pazarı Yeni kurulmuş olmakla birlikte büyüme potansiyeli taşıyan ve hisse senetlerini Borsa?da veya Borsa dışında ilk …
Yabancı Hisse Senedi Yabancı ortaklıklarca bulundukları ülke mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve ortaklık hakkını temsil eden menkul kıymetlerdir. …
Yeniden Değerleme Ortaklıkların aktiflerinde kayıtlı bulunan ve amortismana tabi maddi duran varlıklarının enflasyon sebebiyle elde etme maliyeti …

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.