0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yeni ürün (New product) Nedir? Ne demektir?

0

Yeni ürün (New product) Nedir? Ne Demektir?

Yeni ürün (New product) Nedir? Ne Demektir?, Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Yeni ürün (New product) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Yeni ürün (New product) sözlük anlamı Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Psikografik bölümlendirme (Psychographic segmentation) Tüketicilerin yaşam tarzı kategorilerine, aktivitelerine, ilgi alanlarına ve fikirlerine dayalı olarak yapılan pazar bölümlendirmesidir.

Birleşme (merger, aquaisition) Genellikle büyük bir firmanın daha küçük bir firmayı satınalması, ele geçirmesi ile sonuçlanan finansal stratejidir.

Çalışan indirimi (Employee discount) Çoğu perakende işletmenin çalışanlarına perakende fiyattan yaptıkları iskonto.

Konserve sunuş (Canned presentation) Bütün müşteri adaylarına hiçbir değişiklik yapmadan söylenen ezberlenmiş, standart satış mesajı.

Çalışan verimliliği (Employee productivity) Çalışanların aktiviteleri sonucu elde edilen çıktı. Bunun bir ölçüsü çalışan başına satışlar olabilir.

Outsourcing (Outsourcing) Daha önce çalışanlar tarafından şirket içinde yürütülen faaliyetlerin etkinlik, hız, kalite, maliyet gibi nedenlerle dışarıdaki daha küçük işletmelere sözleşmeyle aktarılmasıdır.

Pazarlama verimliliği (Marketing productivity) Pazarlama performansının yapılan tüm maliyetlere oranlanması.

Düşey Çatışma (Vertical conflict) Bir pazarlama kanalında farklı düzeyler arasındaki anlaşmazlıklardır.

Kolayda mallar (Convenience goods) Sıklıkla ve kolaylıkla satın alınan ucuz tüketim malları.

Satış verimliliği (sales productivity) Tipik olarak saatlik veya günlük satışlar olarak ölçülen satış elemanının etkinliği.

Elektronik data değişimi (EDI) Perakendeci ve tedarikçi arasında karşılıklı iş evraklarının, belgelerin elektronik ortamda (bilgisayarlarla) değişimi.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.