0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) Nedir? Ne demektir?

0

yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) Nedir? Ne Demektir?

yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) Nedir? Ne Demektir?, Müşteri trafiğini harekete geçirmek için periyodik ve bazen de çok sık görülen geçici fiyat indirimlerini içine alan fiyatlandırma stratejisi; promosyon fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

Satınalma ve Merchandising terimleri olarak kullanılan yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Müşteri trafiğini harekete geçirmek için periyodik ve bazen de çok sık görülen geçici fiyat indirimlerini içine alan fiyatlandırma stratejisi; promosyon fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

yüksek-düşük fiyatlandırma (high-low pricing) sözlük anlamı Müşteri trafiğini harekete geçirmek için periyodik ve bazen de çok sık görülen geçici fiyat indirimlerini içine alan fiyatlandırma stratejisi; promosyon fiyatlandırma olarak da adlandırılır.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

tarama (scanning) Barkodlar, resimler ya da diğer belgeler yoluyla bilginin elektronik olarak yorumlanması.

öneriler (propositions) Teori geliştirmedeki karmaşıklığın bir sonraki aşaması; kavramların etkileşimleriyle alakalı sonuçları tahmin etmeye çalışırlar.

gelir ölçümleri (income measurements) Belirli bir dönemde yapılan işten kazanılan gelirin farklı şekillerde tanımlanması; net satışlar, net satışlar, brüt kâr, işletme kârı ve net kâr.

kota kirası (quota rent) Belirli bir ülkeden belirli bir sınıf malın ithalatındaki kotanın aşılması durumunda bir firmanın kota satın alması; maliyeti belirli zamandaki pazar talebine bağlıdır.

alıcı (buyer) Seri planlarını tamamlamak için genellikle tasarımcılara ait ve/veya markalı ürünleri satın alan, imalatçı ya da perakendeci bir firmanın çalışanı.

kapalı uçlu sorular (close-ended questions) “Evet” ya da “hayır” diye cevaplanan ve cevaplarken müşterinin ayrıntılara girmesine fırsat vermeyen sorular.

sergileme (displaying) Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

pazarlama kavramı (marketing concept) Harici koalisyonlarının, yani değişim ortakları özellikle de müşterilerinin, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak işleri ve etkinlikleri idare eden şirket felsefesi (Houston, 1986).

kişisel/gayri resmi/sosyal yaklaşım (personal/informal/social approach) Müşteri satıcıya yaklaştıysa ya da müşteri aranıyorsa kullanılır; selamlama basit bir “merhaba” gibi ya da hava, işler, mal, müşterinin kıyafeti ya da müşterinin çocukları hakkında bir yorumdan oluşan olumlu bir ifadedir.

öneriler (propositions) Teori geliştirmedeki karmaşıklığın bir sonraki aşaması; kavramların etkileşimleriyle alakalı sonuçları tahmin etmeye çalışırlar.

ayırt edilmiş ürünler (differentiated products) rakip firmalar tarafından üretilen ya da dağıtılan ürünlerin yanında ayırt edileilen ürünler.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.