0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Yuppies Nedir? Ne demektir?

0

Yuppies Nedir? Ne Demektir?

Yuppies Nedir? Ne Demektir?, Şehirli genç profesyoneller.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Yuppies nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Şehirli genç profesyoneller.

Yuppies sözlük anlamı Şehirli genç profesyoneller.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Müşteri iadeleri (Customer returns) Müşterilerin hasarlı, kusurlu olması veya uygun olmaması nedeniyle geri getirdikleri malların miktarıdır.

Mevsimlik mal (Seasonal goods) Satışları yılın içinde bulunulan dönemine bağlı olarak büyük dalgalanmalar gösteren mallar.

Ürün reklâmı (Product advertising) Hedef kitlenin üyelerini reklâm verenin ürünlerine yöneltmeyi amaçlayan reklâm.

Uluslar arası pazarlama (International marketing) Ürünlerini ülke dışına satmayı amaçlayan pazarlama stratejilerini geliştirme ve bunların farklı ülkelerdeki uygulamalarını bütünleştirme süreci.

Reklâm Kampanyası (Advertising Campaign) Reklam planının hazırlanması ve bütçelenmesi, üretimi, uygulanma ve denetimidir.

Satınalma koşulları (Terms of purchase) Satıcıyla yapılan bir satınalma anlaşmasında söz konusu olabilecek indirimler, taşıma maliyetleri vb. koşullardır.

Gizli müşteri (Mystery shopper) Müşteri memnuniyetini, satış standartlarını ve hizmet anlayışını denetlemek amacıyla çoğunlukla bağımsız kuruluşlar veya danışmanlar tarafından yürütülen bir değerlendirme ve iyileştirme çalışmasıdır

Ölçek ekonomisi (Scale economy) Bir perakendecinin büyüklüğünden ve iş hacminden dolayı elde ettiği maliyet avantajları.

Self servis perakendeci (Self service retailer) En düşük düzeyde müşteri hizmeti veren perakendecidir.

Yeni ürün (New product) Pazarlamayı yapan şirket için herhangi bir şekilde yenilik ifade eden ürün.

Tüketici promosyonu (Consumer promotion) Bir mal veya hizmetin tüketicilerine yönelik satış artırıcı çabalar ve çekiciliği artırıcı etkinlikler

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.