0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Nedir? Ne demektir?

0

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Nedir? Ne Demektir?

Zaman serileri analizi (Time series analysis) Nedir? Ne Demektir?, Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Satınalma terimleri olarak kullanılan Zaman serileri analizi (Time series analysis) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Zaman serileri analizi (Time series analysis) sözlük anlamı Gelecekteki durumu tahmin etmek için geçmişteki verileri kullanan istatistiksel yöntem.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

Kooperatif reklâm (Cooperative advertising) Bir tedarikçi tarafından kendi ürünlerinin promosyonunun maliyetinin tümünü veya bir kısmını karşılamayı kabul ederek yürütülen tanıtım programıdır.

Satış kotası (Sales quota) Satış çabalarını yönetmek ve satışçıları için kullanılan satış hedefi.

Hedef Pazar (Target market) Bir perakende işletmesinin kendi perakende karması için hedeflediği müşteri grubu.

Uyumlu fiyatlandırma (Adaptive pricing) Büyük pazar paylarına sahip rakipler tarafından yapılan fiyat değişikliğine cevap vermek amacıyla uygulanan fiyatlandırma taktiği.

Ön sipariş (Advance order) İstenen sevkiyat zamanından çok daha öncesinde verilmiş sipariş. Gerçek satınalma sezonundan önce verilen ön sipariş satıcının işlerinin durgun olduğu sezonda ana kazanç sağladığı için daha düşük fiyat avantajı yaratır.

Rekabetçi davranış (Competitive rivalry) Rakiplerin eylemlerine verilen tepkilerin sıklığı ve yoğunluğu.

Y kuşağı (Y Generation) 1977–1998 yılları arasında doğmuş ve bir kuşak olarak ortak davranışlar ve yaşam beklentileri sergileyen insanlar.

Pazar testi (Market test) Bir ürünün deneme amaçlı olarak sınırlı sayıda pazara sürülmesi.

Cam tavan (Glass Ceiling) Azınlıkların ve kadınların belirli bir düzeyden daha yukarı terfi etmelerini güçleştiren görünmez engel.

Satınalma koşulları (Terms of purchase) Satıcıyla yapılan bir satınalma anlaşmasında söz konusu olabilecek indirimler, taşıma maliyetleri vb. koşullardır.

Başabaş noktası analizi (Breakeven analysis) Farklı satış düzeylerinde kârlılığı belirlemek için toplam gelirlerle toplam maliyetler arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir teknik.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.