0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

zamana dayalı rekabet (time-based competition) Nedir? Ne demektir?

0

zamana dayalı rekabet (time-based competition) Nedir? Ne Demektir?

zamana dayalı rekabet (time-based competition) Nedir? Ne Demektir?, Zaman firmanın en önemli kaynağı olarak görülür.

Satınalma terimleri olarak kullanılan zamana dayalı rekabet (time-based competition) nedir? ne demektir? veya ne anlama geliyor? sorularının cevabı Zaman firmanın en önemli kaynağı olarak görülür.

zamana dayalı rekabet (time-based competition) sözlük anlamı Zaman firmanın en önemli kaynağı olarak görülür.

Sitemizde yer alan lojistik terimleri

merchandising çevrimi (merchandising cycle) Şubat ayının ilk haftası ile Ocak ayının son haftası arasındaki bir yıllık süre.

kariyer gelişimi (career development) Hayat boyu devam edecek, işle ilgili olanakları inceleme ve bir kişinin bilinçli olarak hayatında ne yapmak istediğine karar verme süreci (“Born Free.” A World of Options, 1978).

ortak ürün geliştirme (joint product development) QR ortamında merchandisingin ana bileşenidir; seri konseptini geliştirmek, seri gidişatını belirlemek ve ürünleri geliştirmek için perakende merchandiserların imalatçı merchandiserlar ve tasarımcılarla birlikte çalışması.

sergileme (displaying) Malın müşteri tarafından satın alınacak hale getirilmesi süreci.

mal/seri sunumu (merchandise/line presentation) Seriyi değerlendirmek ve göze çarpıcı ve satılabilir bir hale getirmek için gerekli olan süreç.

Çok Elyaflılar Antlaşması (M-FA- Multi Fiber Agreement) 50 kadar üye ülke arasındaki karşılıklı anlaşmalara dayanarak tekstil ve hazır giyim eşyalarındaki kotalar sistemi olarak faaliyet gösteren ticari düzenleme; gelişmiş ülkelerdeki tekstil ve hazır giyim endüstrilerini düşük ücretle işçi çalıştıran gelişmekte olan ülkelerden gelebilecek yüklü ithal mallarına karşı korumak için tasarlanmıştır.

promosyon fiyatı (promotional price) İlave müşterilerin trafiğini artırıp, alışveriş yapmalarını sağlayarak toplam kârı artırmak için belirlenen fiyat.

dengeli ürün gamları (balanced assortments) Belirli bir pazar için iyice planlanmış özel bir zevke hitap eden tarz, beden ve renk varyasyonları; müşterinin memnun olması ve merchandising amaçlarının yerine getirilmiş olması gerekir.

pazar üstü fiyatı (above-market price) Belirli bir ürün çeşidi için fiyat aralığının üst kısmında belirlenen fiyat; ilk fiyattaki ilave fiyat artışını ya da ortalamadan daha yüksek başlangıç fiyat artışını da içine alır.

Amerikalar ticaret bloğu (Americas trading bloc) Kuzey Amerika (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri) ve Latin Amerika?nın (Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Batı Hint Adaları) birleşimi.

matris alımı (matrix buying) Kendi seri geliştirme süreçlerinin etkinliğini artırmak için birçok büyük perakendecinin kullandığı araç; merchandising grubu en iyi ve/veya en baskın tedarikçilerini belirler ve her bir mal sınıflandırması için tercih edilen satıcıların matrisini çıkarır.

Satınalma Eğitimi

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.