0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Üretim Planlama Stratejileri

Üretim Planlama Stratejileri

Üretim planlarının hazırlanmasında, işletmeler kontrolleri altındaki değişkenlerde bazı düzenlemeler
yaparak talebin karşılanması için çaba göstermektedir.

Üretim planlamada uygulanabilecek kapasite seçenekleri şunlardır;

  • Stok düzeyini değiştirmek,
  • İşçi alma ve çıkarma ile işgücü düzeyini değiştirmek,
  • Fazla mesai ve eksik mesai ile üretim hızını değiştirmek
  • Fason üretim,
  • Yarı zamanlı işgücü kullanmak.

Üretim planlamada uygulanabilecek talep seçenekleri ise şunlardır;

  • Talebi etkilemek,
  • Siparişlerin zamanında karşılanamaması,
  • Mevsimlere göre farklı ürün ve hizmet karması üretmek.

Bir üretim planın hazırlanmasında üç temel stratejiden biri seçilir:

1.Talebi izleme stratejisi

Dönemlik talebi karşılamak için her dönem gereksinimi kadar üretmeyi amaçlayan bütünleşik üretim planlama stratejisidir. Talebi izleme stratejisinde, dönemlik talebi karşılamak amacıyla işgücü düzeyinin değiştirilmesi, fazla mesai uygulanması gibi düzenlemelere gidilmektedir. Talebi izleme stratejisinde stok bulundurma maliyetleri düşük iken, işçi alma ve işçi çıkarma maliyetleri yüksek olmaktadır. Karşılanamayan sipariş oranı düşüktür. İşgücü etkinliği yüksektir.

2. Sabit üretim hızı stratejisi

Her dönem aynı miktarda üretim yapmayı amaçlayan üretim planlama stratejisidir. Genelde, talepteki değişmeler stok bulundurmak veya fazla mesai uygulamak suretiyle karşılanmaktadır. Kararlı üretim ve işgücü düzeyi söz konusudur. İşçi alma ve çıkarma maliyetleri düşük iken, stok bulundurma maliyetleri artmaktadır. Kaynak kullanımı zamana göre farklılıklar göstermekte, fazla mesai veya işçinin boş kaldığı süre oranı artmaktadır.

3. Karma strateji

Talebi izleme stratejisi ile sabit üretim hızı stratejisinin karması olan üretim planlama stratejisidir. Karma
stratejide, birkaç dönemlik belirli bir düzeyde üretim gerçekleştirilmekte ve daha sonra üretim düzeyi tekrar belirlenerek, birkaç dönemde bu düzeyde üretim gerçekleştirilmektedir.

Her stratejinin uygulanması farklı maliyetlerle sonuçlanacaktır. İşgücü seviyesindeki değişim eğitim,
işe alma, işten çıkarma vb. masrafların ortaya çıkmasına neden olacaktır. İşçinin boşta kalması israfa,
fazla mesai ve ek vardiya ise fazladan ödemelere yol açacaktır. Stokta malzeme bulundurmak kadar,
bulundurmamak da bazı masrafların oluşmasına neden olmaktadır. Başka firmalara yaptırılan işlerin
maliyeti ise genellikle içerde yaptırılandan daha yüksek olmaktadır. Ayrıca kapasite artırımı ise hem
masraf gerektirmekte hem de yeni bir yatırım oluşu nedeniyle risk taşımaktadır.
Belirli bir mamul için üretim planının hazırlanmasında en uygun stratejinin seçimi, her stratejinin kâğıt
üzerinde ayrı ayrı değerlenmesi sonunda mümkün olur. En uygun çözüm ise özel
koşullarda işletmenin hedeflerine ulaşmayı sağlayacak stratejiler geliştirilerek gerçekleştirilir.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.