0 212 230 9009 / egitim(at)biymed.com

Depo Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Konular

İç Dünyaya Odaklanmak: Mal kabul, yerleştirme, ikmâl, stoklama, periyodik sayım vb. tesis içerisindeki işlevlere odaklanılmalıdır. Doğruluğu arttırmak için sürecin herhangi bir anında ürünün izlenebilir olması gerekmektedir.

Yerleşimin Yerini Taşımayı Düşünmek: Nakliyeden mâli anlamda kazanç sağlamak üzere depo yeri değiştirilebilir.

Otomatik Tanımlama Kullanmak: Ürünün depoya bir barkod ile girmesi daha kolay izlenebilirlik sağlamaktadır. RF birimlerinin kullanımı, toplama alanında çalışan personele gerçek zamanlı işlem sunmaktadır.

Depo Yönetim Sistemi Kurmak: Bir depo paketi yardımıyla ERP sistemine arayüz ile bağlanılması, toplam tedârik zinciri plânlamasını olanaklı kılmaktadır.

Varolan Yerleşim Plânını İncelemek: Ürün toplama sürecinde depo içerisindeki hareket en çok zaman alan etkinliktir. Dolayısıyla, bir depo lojistik sistemi tasarlanırken tesisin yerleşim plânı ile başlanmalıdır.

Periyodik Sayımları Gerçekleştirmek: ABC analizi sonucunda elde edilen malzeme gruplarına göre; A malzemelerinin ayda bir, B malzemelerinin üç ayda bir, C malzemelerinin ise altı ayda bir sayılması stok doğruluğunu önemli derecede arttırmaktadır.

Pazar Talebini Gözününde Bulundurmak: Depo operasyonlarında müşterilerin zorladığı konuların neler olduğu saptanmalıdır. Örneğin, müşteri tarafından talep edilen sipârişleri karşılamak üzere, malzeme akışını sağlamak için varolan işgücünün yeterli olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Depo Operasyonları İle İlgili Bir Denetim Geçirmek: Depo performansı ve uygulamalarına ilişkin yapılacak bir analiz ile operasyona yarar sağlayacak bir değişikliğin gerekli olup olmadığı ve gerekliyse nasıl bir iyileştirme gerektiği ortaya konulabilir.

Profil Çizmek: İyileştirmeye ilişkin süreçteki engelleri ve fırsatları belirlemek üzere sipâriş profilleri, madde işlem profilleri ve plânlama profilleri oluşturulmalı ve yönetilmelidir.

Kıyaslamak: Depo performansı, uygulamaları ve altyapı işletimi ölçülmelidir.

Basitleştirmek: İşin içeriği olabildiğince azaltılarak depo süreçleri yeniden şekillendirilmelidir.

Bilgisayar Ortamına Aktarmak: Depo etkinlik profilini yönetmek, depo performansını ve kaynak kullanını izlemek ve depo süreçlerini güçlendirmek için depo yönetim sistemleri, elektronik depolama sistemleri ve karar destek araçları adım adım doğrulanmalı ve uygulanmalıdır.

Makinalaştırmak: Çıktıyı ve depo yoğunluğunu iyileştirmek ve zor olan malzeme elleçleme işlemlerinde depo operatörlerine yardımcı olması için mekanize malzeme elleçleme ve depolama sistemleri adım adım doğrulanmalı ve uygulanmalıdır.

Düzenlemek: Süreçler arasında düzgün bir malzeme ve bilgi akışı sağlamak ve taban alanının ve bina hacminin kullanımını eniyilemek amacıyla, depo süreçleri ve malzeme elleçleme ve depolama sistemleri düzenlenmelidir.

İnsanlaştırmak: Depo süreçleri yeniden tasarlanırken depo operatörlerinin de katılımı sağlanmalıdır. Takım ve bireysel performans hedefleri geliştirilmeli ve ergonomik iyileştirmeler yapılmalıdır.

Depo ve stok yönetimi eğitimi hakkında detaylı bilgi almak isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

Eğitimlere ait referanslarımızı referanslar sayfasından inceleyebilirsiniz.

Comments are closed.